👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NF Barns inflytande 2017 Lönneberga, Draken

Skapad 2017-01-09 08:53 i Lönneberga förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Innehåll

Läroplansmål

Att träna på att förstå de grundläggande principerna i ett demokratiskt samhälle. Att lyssna och bli lyssnad på, att visa respekt och förståelse för andras tankar och ideer. Att börja förstå att en grupp består av individer som tänker olika men verkar tillsammans.

Planerade insatser

 Skapa en positiv stämning genom att vi ofta framhåller barnens positiva handlingar och egenskaper.

Ge barnen uppgifter och leka lekar som stärker självkänslan.

Öva på att prata om vardagen, varandra och sig själv i positiva ordalag.

I mindre grupper arbeta med medbestämmande, vilka fördelar och konsekvenser det har för mig och gruppen. 

Kännetecken

Att barnen visar att de accepterar någon annans förslag/tanke får företräde. (E.x. Att se fördelen med någon annans ide och agera därefter.)

Att barnen på olika sätt vågar framföra sin tanke och mening och blir lyssnade på. (E.x. "Jag tycker.." Både verbala och icke verbala kommunikationer är lika viktiga.)

Att barnen praktiserar ett inkluderande tankesätt gentemot andra. (E.x. Förändra leken så den passar fler, att dra nytta av andras kompetenser.)

Kopplingar till läroplanen

  • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,
    Lpfö98 Rev. 2016