Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LM Ladugårdsmarkens planeringsmall

Skapad 2017-01-09 09:09 i Ladugårdsmarken Lunds för- och grundskolor
Detta är Ladugårdsmarkens planeringsmall. Ta bort denna och annan irrelevant text när du kopierat mallen.
Grundskola F – 3
Ladugårdsmarkens planeringsmall.

Innehåll

Elevens del

Beskrivning av arbetsområdet

En inspirerande text som gör arbetsområdet attraktivt - en "aptitretare". Ta hjälp av punkterna i det centrala innehållet.

Elevens mål

Här skriver vi en konkretisering av kunskapskraven E i år 6 utan värdeorden (det fetstilta). Det ska finnas en samstämmighet mot ”VAD” under bedömningsrubriken för hög validitet.

Arbetssätt/Undervisning

Här beskrivs de metoder/arbetssätt som man kan arbeta efter. Här kan eleverna vara delaktiga i planeringen.

Bedömning

Detta ska finnas med:

HUR och NÄR kommer eleverna bedömas (prov, redovisningar, göra t ex en resedagbok, diskussioner och reflektioner). Tänk även på i vilka situationer det handlar om formativ- respektive summativ-bedömning.

VAD: Här skriver vi vad du kommer att bedöma i elevernas arbeten. Det ska finnas en samstämmighet mot ”elevens mål” för hög validitet.

Använd dig eventuellt av en bedömningsmatris.

Reflektion

Ex på text

” Du kommer att ha en utvärderande övning då du själv får reflektera över din inlärning, ditt ansvarstagande, svåra moment och du får ge förslag på vad vi ska fördjupa oss i.”

”Du kommer att få reflektera kring din inlärning och ditt kunnande i mitten av arbetsområdet och i slutet när du gör din utvärdering.”

Tänk på att utgå från följande delar i lärarens del:

Övergripande mål och riktlinjer - Undervisningens inriktning. Citat från Lgr 11 kap 2

Syfte - Här skriver du ditt mål med undervisningen. Detta hämtar du från ämnenas syftestext, Kap 2 och kap 1

Centralt innehåll - Här kan du hämta begrepp från de olika ämnenas kursplaner - CENTRALT INNEHÅLL

Kunskapskrav - Vad säger läroplanen? Hämta de olika begreppen från kunskapskrav E år 6 i de olika ämnena.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: