👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återbruk – gammalt blir nytt i slöjden

Skapad 2017-01-09 10:28 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Slöjd
”Slit och släng”-trenden gör att sopbergen runt om i världen bara växer. Det är inte alltid nödvändigt att kasta saker, utan istället kan man tillverka någonting annat av dem… Med återbruk menas att man gör något nytt av gamla saker. Man tar helt enkelt tillvara på produkter som inte längre används. Återbruk är bra för miljön, till och med bättre än återvinning. När man återbrukar en vara så sparar man den energi som skulle ha krävts för att bryta ner produkten och sedan bygga upp något helt nytt av den. Nästan allt går att återbruka – till exempel kläder, tyger, cykeldäck, konservburkar mm. Man kan antingen ge dem en helt ny funktion, eller bara snygga till dem. Du ska få en större inblick i vad återbruk innebär och vad som sker när världen massproducerar istället för att ta tillvara på produkter. Utifrån egna idéer ska du få skapa ett projekt med inriktning återbruk och förvaring.

Innehåll

Tidsperiod

Ht 2017

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta med temat "Förvaring och Återbruk". 

Du som arbetar med mjuka material kommer att tillverka en produkt av gamla uttjänta jeans. Exempel på tekniker som du kommer att använda skulle kunna vara: maskinsömnad, applikation, broderi, tygtryck mm.

Du som kommer att arbeta med hårda material kommer att designa en ny burk av en gammal konservburk. Du kommer att arbeta med följande tekniker: skära i trä, tälja, såga.

Du kommer att planera och dokumentera din process i loggboken. På Slojdportfolio.nu kommer du att skriva utvärdering och lägga in bilder av din arbetsprocess.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 9
 • Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9