Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Såpbubblan-Rida ranka Barns inflytande 2017

Skapad 2017-01-09 10:32 i Rida Ranka förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Innehåll

Planerade insatser

 1. Vår introduktion tillsammans med barnet kring materialet/redskapet bidrar till nyfikenhet och samarbete.
 2. Introduktion av nya redskap  skall inspirera barnet att söka kunskap och inspirera till utveckling
 3. Förändring i barnets miljön skall ske i samråd med barnet.

 

Förväntat resultat:

Barnet använder materialet/redskapet på ett konstruktivt sätt.

Barnet har kunskap kring vad som finns i varje rum.

Barnet vill kommunicera sin nyvunna kunskap med de medel som är tillgängliga för barnet.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: