Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 8

Skapad 2017-01-09 10:48 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Grundskola 8 Engelska
Grovplanering för undervisning och uppgifter i engelska VT-17

Innehåll

 
Vi kommer att börja teminen med att läsa färdigt "The Absolutely True Diary of a Part Time Indian", varvat med grammatik och diagnoser i hör-och-läsförståelse samt uppsatsskrivning på tid. Jag ska försöka hinna med alla betygssamtal till vecka 5.

 

Arbetsgången kommer se ut ungefär som följer, med reservation för ändringar vid behov.

 

v2 Läsa kapitel 19-20, träna orden på Quizlet

v3 Läsa kapitel 21-22 + skrivuppgift: Arnold says that the best thing about his grandmother is that she is tolerant. What does he mean by that?

      Explain using examples from the book. Do you consider yourself to  be tolerant? Explain by using examples from real life.

     Grammatik, prepositioner + -ing form

 

v4 Diagnos läsförståelse

     Läsa kapitel 23, LÄXA Sammanfattning på recap

      Diagnos Hörförståelse

 

v5 Temavecka

    Ta igen/ repetition ord på Quizlet

v6

      Diagnos Hörförståelse 8B

     Uppföljning grammatik; prepositioner + ing-form, genomgång diagnoser 8A + 8D

     Läsa kapitel 24-25         LÄXA Sammanfattning på recap

 

v7

      genomgång diagnoser 8B + 8C

      Läsa kapitel 26-27          LÄXA Sammanfattning på recap

     Genomgång om book report

 

v8 Läsa kapitel 28-30          LÄXA Sammanfattning på recap

     Skriva book report, första utkastet

 

v9 SPORTLOV

 

v10 Book report, första utkastet klart denna vecka på fredag  LÄXA Skriva klart hemma om du inte hinner i skolan.

v11 Redigering av book report. Kamratbedömning. 

v12 Redigering av book report. LÄXA Skriva klart hemma om du inte hinner i skolan. Inlämning denna vecka på söndag.

v13 Redigering av book report. Förlängd inlämningstid.

v14 Spel WWI, quizlet live

v15 PÅSKLOV

 

v16 Rätta meningar i grupp. Anonyma meningar från era arbeten med boken. Stavning + grammatik.

v17 Fortsatt arbete med grammatik samt hörförståelseövningar

v18 Fortsatt arbete med grammatik samt hörförståelseövningar

v19 Hörförståelseövningar samt test hörförståelse och läsförståelse

v20 Hörförståelseövningar samt test hörförståelse och läsförståelse + test uppsats (en lektion)

v21 - v23  Black-out poetry (samarbete med bild)

 

Uppgifter

 • Skapa konto på recap

 • Skapa konto på recap (bakläxa!)

 • Book report "The Absolutely True Diary of a Part time Indian" (first draft)

 • Skapa konto på recap (bakläxa!)

 • Skapa konto på recap (bakläxa!)

 • Book Report, Final draft

 • Bookreport "The Absolutely True Diary of a Part Time Indian

Matriser

En
Book report

Ny rubrik

Skriftlig förmåga
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En  E 9   I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9   För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
 • En  E 9   I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
F
E
C
A
Kommunikativ förmåga
-innehåll
Din text har ett innehåll som är ytligt eller enformigt. Det är svårt att förstå din text.
Du formulerar dig enkelt och begripligt och din text har ett innehåll som är ganska kortfattat, men det är ändå personligt och delvis utvecklat.
Du formulerar dig relativt varierat och din text har ett intressant innehåll. Du beskriver, ger exempel och förklarar.
Du formulerar dig varierat och tydligt och din text är mycket innehållsrik och intressant. Du beskriver, förklarar diskuterar och jämför.
Kommunikativ förmåga
-meningsbyggnad och variation
Du skriver enkla meningar som ofta börjar på samma sätt.
Du försöker att variera ditt språk och börjar ibland meningar på olika sätt. Du försöker också att skriva lite längre meningar.
Du har ett visst flyt i ditt skrivande och du varierar ditt språk genom at börja meningar på olika sätt. Du skriver lite längre meningar med bindeord och bisatser, men ibland blir de inte korrekta.
Ditt språk har ett fint flyt och du har en avancerad och varierad meningsbyggnad. Du använder huvudsatser, bindeord, bisatser och kommatering utan svårighet.
Struktur
Texten saknar struktur och det är svårt att följa handlingen/tankegångarna.
Texten har en viss struktur, men ibland bryts den röda tråden. Det finns ett försök till en början och ett avslut.
Texter har en klar struktur med inledning och avslutning.
Texten har en klar struktur med en inledning och en avslutning. Du har en tydlig röd tråd genom din text.
Tempus
-att använda rätt form av verben
Du växlar tempus när du skriver, vilket gör att det blir svårt att hänga med.
Du håller dig till samma tempus i stort sett hela tiden.
Du håller dig till samma tempus. Ibland kan du variera dig när texten kräver det, men det blir inte alltid helt rätt.
Du anpassar tempus när texten kräver det.
Ord och uttryck
-ordförråd
Du använder svenska ord när du inte känner till det engelska ordet. Ditt ordförråd är begränsat.
Du använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera dig.
Du använder ett varierat ordförråd som till viss del är anpassat till uppgiften, men mestadels vanliga frekventa ord.
Du har tagit reda på de korrekta uttrycken på engelska och använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Ord och uttryck
-ordval
Ordvalet är inte anpassat efter uppgiftens krav.
Ordvalet är begränsat för uppgiftens krav. Du använder en del svenska uttryck (fast översatt till engelska).
Ordvalet är till viss del anpassat efter uppgiftens krav och din text är lätt att förstå.
Ordvalet är varierat och anpassat efter uppgiftens krav, och din text går utmärkt att förstå.
Stavning och form (grammatik)
Stavningen i texten brister på sådant sätt att det stör förståelsen
Stavningen i texten är relativt korrekt, men felar ändå på sådant sätt att det stör förståelsen. En del grammatiska formfel finns.
Texten innehåller få stavfel och få formfel. Dessa stör inte förståelsen.
Texten har inga eller enstaka form- och stavfel.
Bearbeta och förbättra
Du läser inte igenom din text innan du lämnar in, eller visar inget intresse för att förbättra din text.
Läser igenom texter innan inlämning, gör vissa enkla förbättringar som rättning av stavning och enkel grammatik.
Läser noga igenom texter innan inlämning. Gör förbättringar av stavning, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
Läser noga igenom texter innan inlämning. Gör förbättringar av stavning, fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
Hantering av källor
Du har kopierat delar eller hela din text från nätet eller någon annans arbete.
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen text. I denna uppgift ska du kunna använda information från boken vi läst för att exempelvis beskriva de olika personerna i berättelsen.
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen text. I denna uppgift ska du kunna använda information från boken vi läst för att exempelvis beskriva de olika personerna i berättelsen. Du ska även ha använt en eller flera källor för att berätta om författaren.
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen text. I denna uppgift ska du kunna använda information från boken vi läst för att exempelvis beskriva de olika personerna i berättelsen, samt reflektera över innehållet (egna tankar). Du ska även ha använt en eller flera källor för att berätta om författaren.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: