👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia

Skapad 2017-01-09 10:52 i Svaneskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Planering av historia åk 7-8

Innehåll

Historia åk 7

Förhistorien (de första människorna)

Mesopotamien och Egypten

Kina

Antikens Grekland

Antikens Rom

Araberna

 

Historia åk 8

 Europa formas

Nya idéer och handelsvägar

Den industriella revolutionen

Den amerikanska revolutionen

Den franska revolutionen

 

Examination:

Prov

Muntliga och skriftliga läxförhör

Egna arbeten

Diskussioner och övningar

 

Koppling till bedömningskriterierna (Skolverket):

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia