Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Färglära år 7

Skapad 2017-01-09 11:36 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Färglära Omättade/Mättade Komplementfärger
Grundskola 7 Bild
Färgläran är en av grunderna för att kunna skapa och samtala om bilder. Du kommer att få lära dig att blanda färger och hantera en pensel, du kommer att utveckla din kunskap om färgens betydelse i skapande av bilder och du kommer att lära känna grundläggande begrepp.

Innehåll

Syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Centralt innehåll

Konkritesering av målen:

Färgläran är en av grunderna för att kunna skapa och samtala om bilder. När vi arbetat med färgläran så lär eleverna sig tekniken med att hantera en pensel och att blanda färger . De tränar upp färgseendet då vi jobbar med olika nyanser och färgblandningar. Kunskapen om färg öppnar möjligheter för att sätta ord på färg i bildsamtal och analys . Färgläran ligger som grund för de flesta konstnärliga yrken både inom design och hantverk.

Arbetsätt:

Under den här perioden kommer vi att arbeta med färglära.

-        Du skall göra en färgtonkrets med hjälp av temperafärg.

-         Du skall lära dig olika metoder så som penselteknik, blandning av färger, färg egenskaper, laserande, täckande.

-        Du skall måla ett ansikte, hälften i kalla färger, hälften i varma färger.

-         Du skall lära dig olika begrepp så som komplementfärg, primärfärg, sekundärfärg, kalla och varma färger.

-         Du skall måla ett landskap i färgperspektiv.

 

 Färgcirkeln

Vi går igenom färgcirkelns ordning dvs hur färgerna är placerade. Vi pratar om grundfärgerna, sekundärfärgerna,  nyanser samt färgegenskaper. Vi har även en genomgång med pensel och färgteknik.

Eleverna gör sedan en egen färgcirkel.

Varma och kalla färger

Vi går igenom vad som menas med varma och kalla färger. Eleverna målar därefter ett ansikte där ena halvan är i varma färger och andra halvan i kalla färg

Komplementfärger

Momentet startas upp genom  genomgång där eleverna lär sig om hur ögat reagerar och ser på färg. Vi gör korta övningar där vi studerar vad som händer när vi tröttar ut syn närven. Vi pratar om hur man praktiskt kan använda sig av kunskapen om komplementfärger tex inom reklam, konst, och även fysiologiska aspekter i vardagen.

Färgperspektiv.

Vi talar om hur vi upplever färger och färgperspektiv. Eleverna målar ett landskap i färgperspektiv.

 

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma elevens förmåga att hantera tekniker verktyg och material inom området vattenfärg och med verktyget pensel. Vi kommer även att bedöma graden av självständighet tex hur man kan arbeta efter en instruktion eller hur man hanterar materialet ( byter vatten, rengör färg vid behov). Faktakunskaperna är en viktig bit då dom kommer att behöva dessa i framtida uppgifter som analys konsthistoria och i det praktiska arbetet. Du ska känna till begreppen : varma och kalla färger, komplementfärg, primärfärg, sekundärfärg, kalla och varma färger.

Jag kommer att bedöma din förmåga att skapa en färgcirkel, att måla ett ansikte i varma och kalla färger, att måla ett landskap i perspektiv

Slutredovisning:

Arbetet skall fotas av för att sedan läggas in i elevens digitala portfolio i UNIKUM.

Du redovisar även dina kunskaper och kännedom av begrepp vid ett prov.

 

Uppgifter

 • Färglära

 • Färglära

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Färglära år 7: Färgcirkel, Omättade/mättade färger, Komplementfärger,

E
C
A
Bildframställning
Teknik, verktyg: Pensel
Eleven kan använda penseln på ett i **huvudsak fungerande** sätt och **prövar** då hur dessa tekniker kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven kan använda penseln på ett **relativt väl** fungerande och **varierat** sätt och **prövar och omprövar** hur dessa tekniker kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven kan använda penseln på ett**väl fungerande, varierat och idérikt sätt** och **prövar och omprövar** då **systematiskt** hur dessa tekniker kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Bildframställning
Material: Blockfärger
Eleven kan använda materialet blockfärger på ett i **huvudsak fungerande** sätt och **prövar** då hur materialet och olika tekniker kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven kan använda materialet blockfärger på ett i **relativt väl** fungerande och **varierat** sätt och **prövar och omprövar** då hur materialet och olika tekniker kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven kan använda materialet blockfärger på ett i **väl fungerande, varierat och idérikt sätt** och **prövar och omprövar** då **systematiskt** då hur materialet och olika tekniker kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Bildframställning
Färgblandning
Eleven kombinerar, former, färger och bildkompositioner på ett i **huvudsak** fungerande sätt.
Eleven kombinerar, former, färger och bildkompositioner på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Eleven kombinerar, former, färger och bildkompositioner på ett **väl** fungerande sätt.
Redskap för bildframställning
Graden av självständighet
Eleven **bidrar under arbetsprocessen till att formulera och välja handlingsalternativ** som leder framåt.
Eleven **formulerar och väljer under arbetsprocessen handlingsalternativ som efter någon bearbetning** leder framåt.
Eleven **formulerar och väljer under arbetsprocessen handlingsalternativ** som leder framåt.
Redskap för bildframställning
redovisning i unikum
Eleven kan också ge **enkla** omdömen om arbetsprocessen och visar då på **enkla** samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på **förhållandevis komplexa** samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på **komplexa samband** mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: