Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO, åk 3, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern

Skapad 2017-01-09 11:37 i Vaksalaskolan Uppsala
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig om hur livet kunde vara under tre perioder som kallas stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du kommer att få jämföra livet då med livet nu. Du får veta hur man tagit reda på saker och hur man kan se spår i naturen från dessa perioder. Tillsammans kommer vi att bygga upp en tidslinje.

Innehåll

Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll: Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Kunskapskrav

Konkretisering av kunskapskraven

 • Du ska kunna ge exempel på hur livet var på stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 • Du ska kunna göra en enkel jämförelse med hur livet är idag jämfört med då.
 • Du ska kunna ge exempel på hur man kan hitta spår i naturen från dessa perioder.
 • Du ska kunna begreppen dåtid och nutid, samt stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

 

 Undervisning och bedömning

Du kommer att få se filmer, läsa olika faktatexter och delta i gemensam undervisning. ( Procedurförmåga)

Du kommer att få skriva faktatexter med läraren, i par och i grupp. (kommunikativförmåga)

Du kommer att få göra enkla jämförelser muntligt/ med bild/ skriftligt.( procedurförmåga)

Du kommer att få visa dina kunskaper muntligt och skriftligt.( begreppsligförmåga)  

Du kommer under arbetets gång få utveckla dessa förmågor: procedurförmåga (Söka, samla, strukturera och kritiskt granska information, skilja mellan fakta och värderingar, avgöra källors trovärdighet),kommunikativförmåga ( Samtala, föra diskussioner, motivera, presentera, framföra och bemöta argument), begreppsligförmåga ( Förstå innebörden av begrepp, använda dem och relatera dem till varandra).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: