Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Baserat på "Nya språket lyfter" åk 1 till 6

Skapad 2017-01-09 11:44 i von Bahrs skola Uppsala
En översiktlig planering av Svenska ämnet från åk 1 till 6.
Grundskola 1 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Svenska är inte bara språket vi talar, utan också hur vi lyssnar, förstår, skriver och mycket mer. Hur går det för dig? Vad kan du, och vad har du fortfarande kvar att lära dig? Hur ska vi jobba vidare med detta? Det och mycket mer kan du läsa om här.

Innehåll

Syfte

 

Hur tränar vi de olika bedömningspunkterna?

Läsa

Läser gör vi i alla ämnen i skolan. Därför är det viktigt att alla elever tränar på läsningen regelbundet både i skolan och hemma. Därför går vi regelbundet till vårt skolbiblioteket med eleverna från tidig ålder, där eleverna får låna böcker att läsa i skolan och att läsa hemma. I de högre årskurserna börjar vi också åka till det stora biblioteket nere på stan. Alla elever har dessutom ett konto på inläsningstjänst där de har tillgång till ett stort utbud av inlästa böcker.

Vi har också en ständig dialog med eleverna och deras vårdnadshavare om hur viktigt det är att läsa hemma, både tyst läsning, hög läsning och även att bli läst för av ett äldre syskon eller en förälder.

För att öka elevens förståelse för texter hen läser arbetar vi mycket med läsförståelse både gemensamt i klassen och enskilt. Alla elever ska t.ex. vara bekanta med läsfixarna spågumman, detektiven, reportern, detektiven och konstnären som vi stöter på i materialet "en läsande klass".

Skriva

Från tidig ålder arbetar vi med olika skrivprojekt där eleverna får skriva texter och sedan bearbeta dem på olika nivåer. Alla elever får pröva att både skriva för hand och på dator och vid behov också använda talsyntes för att underlätta sitt skrivande.

Eleverna får pröva på att skriva olika sorters texter och vi arbetar mycket med kamratbedömning för att få en djupare förståelse av hur olika texter är uppbyggda.

Arbetet med elevens skrivande genomsyrar allt vi gör i skolan i alla ämnen. 

 

Berättande

Vi tränar berättande varje dag så vi talar om händelser i vår vardag och minst lika viktigt så tränar vi på att lyssna på andras berättelser och att ställa bra följd frågor.

I de högre åldrarna utför eleverna också olika sorters redovisningar där de sammanfattar olika saker inför klassen, en mindre grupp eller en pedagog. Eleverna kan få berätta om bland annat en bok de läst, en tidningsartikel, ett grupparbete i SO eller NO eller något spännande som hänt dem under en helg eller ett lov.

 

Beskrivande, Förklarande, Instruerande och Argumenterande

I diskussioner är det viktigt att alla elever kan uttrycka sina åsikter och även lyssna på andras. Detta är något vi tränar hela tiden. Inte bara genom att själv berätta vad vi tycker utan att också be andra att förtydliga sina åsikter och argument när man inte förstår. 

Vi fokuserar också mycket på att eleverna ska kunna följa muntliga instruktioner, det inkluderar att lyssna uppmärksamt och sedan omsätta de instruktionerna i handling. Men det är också lika viktigt att eleverna lär sig att själva ge muntliga instruktioner som andra lätt kan följa utan att de har några förkunskaper om uppgiften.

 

 

Hur bedöms eleverna?

Eleverna bedöms hela tiden kontinuerligt, deras framsteg dokumenteras bland annat i matrisen nedan. Men också i andra mer specifika planeringar och matriser som handlar om mer specifika områden vi arbetar med inom svenska och andra ämnen. 

Vi har också svenska läxa varje vecka, där vi bedömer elevens förmåga att ta eget ansvar, och elevens förmåga att ta till sig nya ord, deras stavning och betydelse. Vi gör även ibland diagnoser och uppsamlingsprov för att kolla av hur eleverna ligger till.

 

Läs mer om vad som står i LGR11 om svenska och svenska som andraspråk under fliken "Läroplan" längst till höger bland flikarna på elevens sida på Unikum.

Matriser

Sv SvA
Svenska utifrån Nya språket lyfter åk 1-6 ( elevmatris)

1
2
3
4
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord.
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
Avstämning A
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.
Läsa B
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
Skriva B
Jag kan skriva ord och korta texter.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.
Avstämning B
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel.
Läsa C
Jag läser för att uppleva och lära.
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Skriva C
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut.
Jag kan skriva med tydlig handstil och på dator. Jag vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår. Jag kan använda ämnesspecifika ord.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
Avstämning C
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser.
Läsa D
Jag känner lätt igen hela ord och delar av ord när jag läser.
Jag använder olika sätt att läsa beroende på syftet med läsningen.
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser.
Skriva D
Jag kan uttrycka hur jag tänker och tycker när jag skriver. Jag har börjat använda information från olika källor.
Jag skriver ofta, ändrar och förbättrar mina texter när det behövs . Jag använder mig av respons med stöd av läraren. Jag använder ämnesspecifika ord.
Jag skriver sammanhängande längre texter och använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning med viss säkerhet.
Jag skriver ofta, kan skriva olika slags texter och tar hjälp från olika håll som ordböcker och stavningskontroll.
Avstämning D
Jag kan läsa och förstå olika slags texter och förstår att de har olika syften. Jag kan ge och ta emot respons på olika skrivna texter.
Berättande
Åk1 - 6
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande
Åk 1 - 6
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: