👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Ma chambre

Skapad 2017-01-09 12:02 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Planering till kapitel 6 i Français Formidable 3.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Comment est ta chambre? Où est-ce que tu mets tes vêtements? Tu as un canapé dans ta chambre? Quelle est ta chambre de rêve..? Et si on va à IKEA, qu'est-ce que tu acheteras?

Innehåll

MÅL

Under arbetet ska du utveckla din förmåga:

 • att tala franska genom att beskriva och berätta om ett rum
 • att förstå när någon beskriver ett rum

ARBETETS INNEHÅLL

Vi arbetar med texter, spår och länkar enligt följande:

 • Texter, spår och övningar i Français Formidable 3 kapitel 6
 • Repetera prepositioner, färger, adjektivets böjning, ord för form och material (kap 4)
 • Grammatik: de + bestämd artikel vid sammansatta prepositioner på s. 36-37 (Vitrine D) i textboken och s. 53-57 i övningsboken, adjektiven beau, nouveau, vieux textboken s. 42-43, övningsboken s.63-67,
 • Övningar på nätet: http://www.youtube.com/watch?v=tXD3AEW89Do   

Som fördjupning kan du arbeta med :

 • La chambre de mes rêves, textboken s. 100-101 + övningsboken s. 153
 • Gå in på den franska IKEA-sidan www.ikea.com/fr och läs och förstå så mycket som möjligt.  Samla nya ord/uttryck!

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Beskriva ett rum/ditt rum/ditt drömrum muntligt. Det är viktigt att du talar och inte läser.
 • Göra ett/flera hörförståelsetest där någon beskriver ett rum

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma hur väl du:

 • kan beskriva ett rum muntligt - jag använder matrisen för tala
 • förstår en beskrivning av ett rum - jag använder matrisen för höra
 • lärt in och förstått de nya grammatikavsnitten - jag bedömer detta i din film och i läxförhör.

REFLEKTION

Välj minst tre av följande meningar och skriv din reflektion om detta arbetsområde utifrån dem.

 • I det här arbetsområdet lärde jag mig ...
 • Jag blev förvånad över...
 • Jag blev intresserad av ...
 • Det jag tycker bäst om det här arbetsområdet var ...
 • En sak som jag inte är säker på är ...
 • Efter det här arbetsområdet känner jag...
 • Jag skulle ha fått ut mer av det här arbetsområdet om ...
 • Det mest användbara jag tar med mig från det här arbetsområdet är ...
 • Den viktigaste saken som jag vill veta mer om är ...

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Fg Utvecklingsmatris Moderna språk; tala, Ma chambre

Din förmåga:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
att tala begripligt
Du förmedlar ett innehåll, dock inte alltid helt begripligt för en fransktalande
Du förmedlar ett innehåll på ett sådant sätt att en fransktalande förstår utan större probelm
Du förmedlar ett innehåll och är tydlig, på ett sådant sätt att en fransktalande förstår utan problem.
Du förmedlar ett innehåll väl och har inga problem att dig förstådd på franska.
att bygga upp ett innehåll
Du uttrycker dig mycket enkelt och kortfattat om vardagliga ämnen.
Du uttrycker dig enkelt och kortfattat med sammanhang om vardagliga ämnen.
Du uttrycker dig relativt tydligt och tar även med detaljer.
Du uttrycker dig utförligt, tar upp helheter och detaljer. Du bygger ut innehållet och berättar t.ex. om varifrån dina saker kommer och vad du tycker om dem.
att använda ord
Du väljer enkla ord utan variation. Du gör dig inte alltid förstådd.
Du väljer enkla ord, upprepar dig ibland , men gör dig förstådd.
Du försöker att variera dig. DU börjar använda sammanbindande ord som t.ex. mais, et, aussi, parce que, comme.
Du har ett varierat ordval som visar på ett stort ordförråd.
att uttala
Du uttalar många ord fel, vilket stör begripligheten.
Du gör en del uttalsfel, vilket ibland försvårar begripligheten.
Du gör enstaka uttalsfel, men de stör inte begripligheten.
Du har ett korrekt uttal.
att fånga melodin i språket
Din intonation ligger långt ifrån målspråkets (t.ex. låter det svenskt eller entonigt)
Din intonation påverkas till viss del av svenskan.
Din intonation närmar sig målspråkets.
att tala med flyt
Du letar ofta efter ord och gör långa pauser.
Du tvekar vid enstaka tillfällen. Du har förmåga att rätta dig själv.
Du har inga problem att uttrycka dig. Du har bra flyt med naturliga pauser.
att använda grammatik
Du använder inte adjektiv eller sammansatta prepostitioner.
Du försöker vid några tilfällen att använda adjektiv och sammansatta prepositioner. Du visar osäkerhet.
Du försöker använda adjektiv och sammansatta prepositioner. Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Du klarar av att använda adjektiv och sammansatta prepositioner. Du gör få grammatiska fel.
att bygga meningar
Du gör korta meningar. Du startar dina meningar på liknande sätt. Ibland saknar dina meningar verb, vilket påverkar begripligheten.
Du gör korta men korrekta meningar.
Du kombinerar korta och långa meningar. Du försöker binda ihop satser.
Du varierar menings-byggnaden. Du binder ihop satser och stycken på olika sätt. Du börjar meningarna på olika sätt.
att använda strategier
Du saknar strategier. Du förblir tyst. Du pratar svenska eller engelska.
Du använder gester. Du letar efter ord i andra språk och försöker använda dem på ett sätt som passar i franska. Du förenklar det du vill säga.
Du använder synonymer. Du omformulerar. Du förklarar vad du menar.

M2
Fg Utvecklingsmatris Moderna språk; höra och förstå

Hörförståelse
Du uppfattar endast enstaka ord eller meningar. Du missförstår
Du förstår delar av samtalet eller berättelsen
Du förstår helheten av samtalet eller berättelsen
Du uppfattar huvuddragen och en del tydliga detaljer av innehållet .
Du förstår innehållet i talat språk och kan tolka den information som ges.