Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftslivsuppgift

Skapad 2017-01-09 12:35 i Österbyskolan Östhammar
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Uppgift att planera en friluftslivstur någonstans i Sverige. Eleverna väljer destination själva.

Innehåll

Motivera alla valen du gör
Uppgiften bedöms av Jenny (idrott och hälsa)

Välj aktivitet:

 • Tur på skidor Kungsleden, mars-april
  • Turplanering med karta
  • Vad är viktigt att tänka på?
  • Vilka risker finns förknippade till aktiviteten?
  • Skidor, pjäxor, stavar och skidor
  • Matlagning och mat, motivera valen
  • Sovplats
  • Kläder, motivera valen
  • Ryggsäck
  • Övrig utrustning
 • Fotvandring från Grövelsjöfjällen till Rogen, juni-september
  • Turplanering med karta
  • Vad är viktigt att tänka på?
  • Vilka risker finns förknippade till aktiviteten?
  • Sovplats
  • Matlagning och mat, motivera valen
  • Kläder, motivera valen
  • Ryggsäck
  • Övrig utrustning
 • Paddla utanför Norrtälje, 5 dagar, 4 nätter 
  • Turplanering med karta
  • Vad är viktigt att tänka på?
  • Vilka risker finns förknippade till aktiviteten?
  • Sovplats
  • Matlagning och mat, motivera valen
  • Kläder, motivera valen
  • Övrig utrustning

Källor:

Svenska turistföreningen
Fjällaktiv Lappland
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Friluftsfrämjandet
Friluftslivets pedagogik
Naturkompaniet
Livsmedelsverket
Ut i naturen (http://www.utinaturen.fi/sv/innehallsforteckning)
Vandringsguiden (http://vandringsguiden.se/

 

 

 

 

Uppgifter

 • Friluftslivsuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Friliftslivsuppgift

-->
E
C
A
Anpassa friluftsliv
Delar saknas för bedömning
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Orientera sig
Delar saknas för bedömning.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Förebygga skador
Delar saknas för bedömning.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Hem- och konsumentkunskap

-->
E
C
A
Planera, tillaga & genomföra måltid
Delar saknas för bedömning
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Använda metoder, livsmedel & utrustning
Delar saknas för bedömning
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Konsumtionsalternativ
Delar saknas för bedömning
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Välja & motivera
Delar saknas för bedömning
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: