Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd årskurs 4, Introduktion i symaskinssömnad.

Skapad 2017-01-09 13:28 i Växthusets skola Uppsala
I årskurs 4 introducerar vi symaskinssömnad. Eleverna tränar på grunderna i symaskinssömnad och tar symaskinskörkort.
Grundskola 4 Slöjd
Introduktion i symaskinssömnad. Eleverna lär sig symaskinens grunder och tar symaskinskörkort. Eleverna formger och syr en egen applikation. Arbetet monteras som t ex väska, kudde eller tavla.

Innehåll

Det här ska vi lära!

Du ska efter genomgången undervisning kunna:

 • slöjdord som har med symaskinssömnad att göra.
 • sy raka och svängda linjer med symaskinen.
 • trä övertråd och undertråd i en symaskin.
 • sy sicksack i tygets kanter.
 • sy ihop två tyger med en pressarfotsbredd.
 • tvärnåla tygets kanter.
 • sy en applikation.
 • vad som är rätsidan och avigsidan på ett tyg.
 • formge ett slöjdarbete i applikation.
 • följa en instruktion (film samt muntlig och skriftlig).
 • utvärdera ditt eget slöjdarbete.
 • beskriva en egen vald symbol och vad den signalerar.

Så här ska vi jobba!

 • du kommer att arbeta teoretiskt och praktiskt med arbetsområdet.
 • du kommer att få muntliga och skriftliga instruktioner och se instruktionsfilm.
 • du kommer att bedömas i ditt praktiska slöjdarbete och få kontinuerlig feedback på hur du kan utveckla dina kunskaper.
 • du kommer att ta symaskinskörkort och få visa att du behärskar symaskinen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Så här ska du få visa!

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • använda verktyg och redskap.
 • arbeta självständigt och följa instruktioner.
 • genomföra din uppgift.
 • planera ditt slöjdarbete.
 • bearbeta slöjdföremålet.
 • utvärdera ditt arbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Textilslöjd årskurs 4 symaskinssömnad - Bedömningsmatris för applikation .

Syfte - Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker.
 • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
Inte där ännu
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Slöjdföremål
Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  4-6
Du formger och tillverkar en enkel applikation med hjälp av instruktioner.
Du formger och tillverkar en genomtänkt applikation med hjälp av instruktioner.
Hantverkstekniker
Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Syfte - Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.


Slöjdens arbetsprocesser
 • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
Inte där ännu
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tillvägagångssätt
Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet. Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
Du kan ge en enkel förklaring till hur du genomför ditt arbete och enkla motiveringar till dina val.
Du kan ge en utvecklad förklaring till hur du genomför ditt arbete och utvecklade motiveringar till dina val.
Inspirationsmaterial
Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet. Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
Du kan hjälpa till att utveckla idéer med hjälp av det inspirationsmaterial som finns.
Du kan utveckla idéer med hjälp av det inspirationsmaterial som finns.
Arbetsprocessen
Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet. Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
Du kan driva ditt arbete framåt med hjälp av kompisarna och läraren.
Du kan självständigt driva ditt arbete framåt med hjälp av kompisarna och läraren.
Ge omdömen
Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet. Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat ditt slöjdföremåls kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat ditt slöjdföremåls kvalitet.

Syfte - Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer
 • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Inte där ännu
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tolka
Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck. Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
Du kan tolka slöjdföremålets uttryck och föra enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Du kan tolka slöjdföremålets uttryck och föra utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: