Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande Uroxen, Elden vt- 2017

Skapad 2017-01-09 13:39 i Uroxens förskola Lunds för- och grundskolor
ett exempel
Förskola
Varje barn har rätt att bidra, ha inflytande över och vara medansvarig i sin egen vardag. Vi arbetar ständigt med att barnen ska göra aktiva val i sin vardag på förskolan, både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Vi pedagoger skapar förutsättningar för att barnens möjligheter att utveckla sin självständighet ökar efter ålder och mognad och vi ska uppmuntra dem att hjälpa varandra i olika situationer. I våra pedagogiska miljöer stärks barnens delaktighet genom att de tillåts och uppmuntras att vara aktiva i utformningen och vi utmanar och inspirerar dem att göra olika val. Det är viktigt att alla känner att vi tillsammans formar förskolans miljö, både utomhus och inomhus. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där det synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi pedagoger ska vara lyhörda och fånga upp det som inte alltid sägs med ord, genom att bland annat tolka barnens agerande och kroppsliga uttryck.

Innehåll

Avdelningen

 • Minst en gång i veckan låta barnen vara delaktiga i att summera dagen i vår gemensamma almanacka.
 • Vid återkommande tillfälle under vårterminen låta barnen få göra schemat och gemensamt välja aktiviter för dagen. Detta med hjälp av widgetbilder.

 

 Nyckelbegrepp

Barn

 •  ansvar
 • jag vill
 • jag vill inte
 • rösta
 • överens
 • lyssna på
 • våga berätta

Vuxna

 •  rättigheter
 • skyldigheter
 • delaktighet
 • demokratiska processer

 

Kännetecken

 • jag tycker inte...
 • jag tycker om...
 • jag tycker att...

  

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: