Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad händer under ett år?

Skapad 2017-01-09 13:45 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola 1 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Hur uppmärksammas traditioner under året i kristendom, islam och judendom? Hur förändras naturen och djuren under året?

Innehåll

Procedurförmåga

Du kommer få öva på att undersöka hur naturen ser ut under året med hjälp av enkla undersökningar och fältstudier.

Du kommer öva  på att dokumentera ditt arbete genom t.ex text, bild och film.

Du kommer få träna på söka information från olika källor och ställa frågor.

 

Analysförmåga

Du kommer få träna på att se samband kring vårt liv förr och nu.

Du kommer få jämföra olika religioner och deras platser där de utövas.

Du kommer få öva på att jämföra hur naturen ser ut under de olika årstiderna. 

 

Begreppsförmåga

Du  kommer få träna på begrepp inom området So/No  

 

Kommunikativa förmågan

Du kommer få öva på att berätta vad som händer i naturen under de olika årstiderna och beskriva så dina kamrater förstår.

Du kommer få öva på att använda dig av det du har sett i dina undersökningar och diskutera  med dina kamrater.

Du kommer få träna på att diskutera och jämföra religioner och högtider. 

 

Metakognitiva förmågan

Du kommer att öva på att utvärdera och jämföra ditt eget arbete med andras.

 

Begrepp Du ska känna till

Fotosyntes, Livscykler, Årstiderna, Högtider, Religion, Symbol, psalmer,

 

Det här kommer vi att bedöma:

att du kan göra enkla undersökningar och göra enkla jämförelser mellan ditt och andras arbete.

att du kan dokumentera ditt arbete.

att du kan enkelt beskriva förändringar  som sker under de olika årstiderna.

att du kan ge exempel på livscykler hos några djur samt att du kan namnge några djur och växter.

att du kan beskriva några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

att du kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: