Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och energiflöden

Skapad 2017-01-09 13:52 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Ett tema om på vilka sätt energi kan flöda och hur man gör för att hålla värmen.
Grundskola 4 Fysik Teknik
Hur kan man känna värmen från en brasa? Varför bränner du dig på en sked som du har haft i en varm kastrull? Hur kan en termos hålla värmen? Hur ska man klä sig i vinterkylan? Hur gör djuren för att klara kylan?

Innehåll

Syfte

Förmågor och kunskaper som ska utvecklas:
Kommunikativ förmåga - din förmåga att samtala, diskutera, motivera och resonera kring ämnet med fakta, beskrivningar och exempel.
Begreppslig förmåga - din förmåga att använda fysiska begrepp som ex isolering, ledning, strömning och strålning.
Analysförmåga - din förmåga att resonera kring resultat av undersökningar – likheter, skillnader och orsaker.
  

Centralt innehåll

Konkretisering av mål (du ska kunna)

Du ska kunna berätta hur man klär sig för att bäst hålla värmen och varför.

Du ska kunna ge några exempel på hur djur gör för att skydda sig mot kyla och för att kyla av sig.

Du ska kunna förklara begreppen isolering, strålning, strömning och ledning och ge exempel på detta.

Du ska känna till att varm luft tar mer plats än kall.

Du ska kunna planera, genomföra och dokumentera enklare undersökningar och jämföra resultaten med andra.

 

 

 

Bedömning:

Hur visar du vad du har lärt dig?

Du deltar i samtal, genomför undersökningar och dokumenterar dem.
I slutet av temat kommer du att i grupp få några frågor som ni ska svara på tillsammans.

Jag kommer att bedöma

 • hur väl du genomför enkla undersökningar utifrån givna planeringar
 • hur väl du kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningar med text och bild
 • hur väl du kan föra enkla samtal om likheter och skillnader mellan olika resultat och vad dessa kan bero på
 • hur väl du kan använda fysikens begrepp

Undervisning:

Vi kommer att med försök visa hur olika material leder värme olika bra.

Vi kommer att göra försök med värme och kyla och skriva rapport om några av dem.

Du kommer i grupp få konstruera en termos av en PET-flaska och sen undersöka hur bra den fungerar.

Vi kommer att prata om hur man bäst klär sig för att klara kyla och värme. 

Vi kommer att se filmer som handlar om värme och kyla och vi kommer att läsa faktatexter om kyla, värme och energiflöden. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6

Matriser

Fy Tk
Fysik - Energiflöden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar
Jag behöver stöd för att genomföra enkla undersökningar.
Jag kan genomföra enkla undersökningar.
Jämföra sitt och andras resultat, föra resonemang om likheter och skillnader, samt ge förslag på förbättringar.
Jag behöver stöd för att jämföra mitt och andras resultat, föra resonemang om likheter och skillnader samt ge förslag på förbättringar.
Jag kan jämföra mitt och andras resultat, föra resonemang om likheter och skillnader samt ge förslag på förbättringa r.
Göra enkla dokumentationer av undersökningar i text och bild.
Jag behöver stöd för att göra enkla dokumentationer av undersökningar i text och bild.
Jag kan göra enkla dokumentationer av undersökningar i text och bild.
Jag kan göra dokumentationer av undersökningar i text och bild. Jag använder begreppen på rätt
Kan ge exempel på material som är bra eller dåliga på att leda värme.
Jag behöver stöd för att ge exempel på material som leder värme bra eller dåligt.
Jag kan ge exempel på material som leder värme bra eller dåligt.
Vet att värme rör sig från varmt till kallt och kan beskriva detta utifrån experiment och vardagen.
Jag behöver stöd för att förklara att värme rör sig från varmt till kallt.
Jag vet att värme rör sig från varmt till kallt.
Jag vet att värme rör sig från varmt till kallt och kan beskriva detta utifrån experiment och vardagen.
Kan förklara begreppet isolering och kan ge något exempel från vardagen, tex termos, hus.
Jag behöver stöd för att förklara vad isolering är.
Jag kan förklara vad isolering är och ge något exempel från vardagen.
Kan förklara begreppen ledning, strömning, strålning.
Jag behöver stöd för att förklara begreppen ledning, strömning och strålning.
Jag kan förklara begreppen ledning, strömning och strålning.
Jag kan förklara begreppen ledning, strömning och strålning och ge något exempel från vardagen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: