👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering i träslöjd 2021

Skapad 2017-01-09 13:55 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Slöjd
Vad är design och hur går det till att arbeta från idé till färdig produkt? Ni kommer att få lära er hur det går till i verkligheten.

Innehåll

Målen med undervisningen är att du ska utveckla förmågan..

 • att kunna välja lämpliga arbetsmetoder samt hantera redskap och verktyg på ett funktionellt sätt vid genomförandet av arbetet
 • att kunna välja material, färg och form och ta hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och funktionella aspekter
 • att kunna planera och skissa det du ska göra med hjälp 
 • att utvärdera och reflektera under arbetes gång och när produkten är helt klar.
 • att formge och framställa föremål i materialet med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • att kunna göra två och tredimensionella skisser, modeller och mönster.

Det här kommer vi att arbeta med

Först kommer ni att med hjälp av ett program få göra en moodboard som är ett inspirationskollage. Därefter ska ni med hjälp av spik, skruv och lim få prova på att fort komma upp i skala. När man arbetar med design handlar det om att snabbt få fram en volym, för att kunna se vad man vill ha kvar och vad man vill ändra på. Här ska ni använda kreativiteten(fantasin).

När du är färdig med det kommer arbetet att handla om ett samarbete med tekniken. Då ni själva ska koppla er lampa. Här ska ni få prova på olika verktyg, maskiner och tekniker. Ni kommer även att arbetat med skisser, små modeller, moodboards, tankekartor och de faktiska objekten. 

Du ska ta ansvar för reflektioner under hela arbetets gång och sedan göra flera redovisningar under olika stadie i arbetet.

Bedömning

 1. Använda redskap
- Hur säker du är på att använda redskapen och maskinerna och vet vilket redskap eller maskin du ska använda och hur du ska använda dem på ett säkert sätt. 

2. Tillvägagångssätt
- Hur utförligt du berättar varför du gör som du gör och att du använder materialet på ett sparsamt sätt.

- Hur samarbetet i gruppen har gått och hur mycket du tillför i gruppen.


3. Arbetsprocessen
- Hur ofta och hur utförligt du kommer med förslag på hur ni ska komma framåt i ditt arbete. 

- Hur bra ni samarbetar med varandra. 


4. Presentation
- Hur väl du berättar om ditt arbete och hur väl du använder dig av begrepp från slöjden, t.ex. namn på verktyg, material, tekniker och redskap.

- Hur väl du reflekterar kring arbetsprocessen, samarbetet med varandra och slutresultatet av ditt objekt.

- Hur väl du kan beskriva hur ni tog er hit, samt hur väl ni kan kritisera varandra och arbetet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9