Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2017-01-09 14:03 i Hälsinggårdsskolan Falun
Vi diskuterar hur Sverige blev en stormakt, hur landet styrdes och hur folk levde under 1600-talet. Vi jobbar med historiska begrepp och källor. Vi pratar om vad vi vet och tror om denna tid.
Grundskola 5 Historia
Vi diskuterar hur Sverige blev en stormakt, hur landet förändrades och hur folk levde under 1600-talet. Vi jobbar med historiska begrepp och källor. Vi pratar om vad vi vet och tror om denna tid.

Innehåll

Detta arbetar vi med:

 • Vi talar om under vilken tidsperiod Sverige var en stormakt och vilka som styrde landet under denna tid.
 • Vi läser och ser filmer om Stormaktstiden. Vi antecknar under/ efter filmerna.
 • Vi läser om Gustav II Adolf med utgångspunkt i de genomförda förändringar som vi ser spår av idag.
 • Vi diskuterar historiska källor.
 • Vi läser om drottning Kristina med fokus på religion och könsroller.
 • Vi läser om hur folk levde med utgångspunkt i migration, soldater, krigsänkor och häxprocesser.

 

 

 

 

 

Centralt innehåll

Kunskaper som bedöms denna gång

 • Du ska veta under vilket århundrade det vi kallar Stormaktstiden pågick.
 • Du ska kunna berätta orsaker till att Sverige blev en stormakt och ge exempel på landområden som Sverige kontrollerade år 1658.
 • Du ska känna till de förändringar som genomfördes under 1600-talet och som delvis finns kvar än idag.
 • Du ska känna till regenterna Gustav II Adolf, Kristina och Karl XII.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: