Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

bild, åk 1

Skapad 2017-01-09 14:20 i Storvretaskolan Uppsala
Här beskriver du kort vad planeringen handlar om.
Grundskola F – 3 Bild
Du kommer att få göra många olika sorts övningar där du får lära dig att hantera olika verktyg och material. Du kommer även att få lära dig vad primärfärger och sekundärfärger är. Tillsammans kommer vi att träna på att göra enkla omdömen och samtala om bilder.

Innehåll

Konkretisering av kunskapskraven

- Du ska kunna skapa en berättande bild.

- Du kan känna igen primärfärger och sekundärfärger.

- Du kan använda och är rädd om de verktyg vi använder.

- Du ska kunna göra ett likadant arbete som exemplet som läraren visar eller använda det som inspiration.

- Du kollar med läraren vad du ska göra som nästa steg. Målet är att du såsmåningom kan arbeta på egen hand.

- Du kan göra enkla omdömen om dina arbeten.

- Du deltar aktivt när vi samtalar om olika bilder.

Undervisning och bedömning

Lärarledd genomgång av hur man skapar en berättande bild/ bildserie. Vi utgår från en känd saga.

Lärarledd genomgång om färglära med praktiska övningar.

Undervisning om materialvård där varje elev får ta ansvar för sitt eget material.

Tillfällen att prova olika tekniker, till exempel vattenfärg, oljepastellkritor, blyertsteckning, fotografering med olika tekniska hjälpmedel.

Möjlighet att berätta om sina bilder för lärare och klasskamrater och göra enkla omdömen muntligt.

Tillfällen att samtala om bilder i olika former.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Bedömningsmatris bild åk1

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa berättande och informativa bilder
Du kan skapa en enkel bildserie i tre bilder (början, mitten och slut)utifrån känd barnlitteratur och berätta om dem.
Du kan skapa en bildserie i tre bilder (början, mitten och slut)utifrån känd barnlitteratur där bilderna talar för sig själv.
Du kan skapa en bildserie i tre bilder (början, mitten och slut)utifrån känd barnlitteratur med fler detaljer samt tydligt bildspråk.
Använda tekniker, verktyg och material
Du känner igen primärfärgerna samt komplementfärgerna. Du kan rengöra penseln och färgpaletten. Du kan använda pensel, kavel, modellingeringsverktyg på ett enkelt sätt. Du är rädd om materialet.
Du kan identifiera primärfärgerna samt komplementfärgerna samt du vågar experimentera fram kulörer. Du kan rengöra pensel och färgpalett väl. Du har kunskap om hur man är rädd om materialet och ser till att det kan återanvändas.
Du kan identifiera primärfärgerna samt medvetet blanda till komplementfärgerna. Du kan rengöra pensel och färgpalett på ett korrekt sätt. Du känner dig bekväm med att använda pensel, kavel, modelleringsverktyg. Du har kunskap om hur man är rädd om materialet och ser till att det kan återanvändas.
Kombinera bildelement
Du förstår hur man skapar en enkel bild med färg och form.
Du förstår och kan använda färg och form för att skapa en enkel bild.
Du förstår och använder färg och form för att skapa en enkel bild på ett medvetet sätt.
Utveckla idéer inom ämnesområden
Du gör ett likadant arbete som exemplet som läraren visar.
Du gör ett arbete som har grund i exemplet som läraren visar men med egna inslag.
Du gör ett arbete som du själv hittar inspiration till.
Formulera och välja handlingsalternativ
Du kollar alltid med läraren vad du ska göra som nästa steg.
Du har förslag på vad nästa steg i arbetsordningen är.
Du arbetar självständigt och kan berätta varför du gjort som du gjort.
Presentera bilder
Du presenterar dina bilder helt utifrån lärarens exempel.
Du presenterar dina bilder som i grunden är som lärarens exempel men med egna inslag.
Du presenterar dina bilder självständigt och kan motivera ditt val.
Ge omdömen om arbetsprocessen
Du använder ord som bra, fint, det behövs när du berättar hur du har arbetat.
Du kan berätta lite mer om arbetsgången och varför det blev som det blev.
Du kan utförligt berätta om arbetsgången. Du kan också dra paralleller mellan arbetsgången och resultat.
Tolka och resonera kring bilder
Du kan delta aktivt och enkelt uttrycka VAD som finns på bilderna. Göra enklare jämförelser på likheter och skillnader samt vilken känsla bilden förmedlar.
Du kan delta aktivt och enkelt uttrycka VAD som finns på bilderna. Göra jämförelser på likheter och skillnader samt vilken känsla bilden förmedlar.
Du kan göra jämförelser med andra bilder, relatera till egen erfarenhet samt på ett mer utförligt vis uttrycka vad som gör att känslan förmedlas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: