Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språket vi talar 2017

Skapad 2017-01-09 14:22 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Ett arbetsområde i vilket språkhistoria, dialekter och grannspråk ingår.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Varifrån härstammar svenskan? Hur talade och skrev svenskarna förr i tiden? Vilka ord har vi lånat in från andra språk? Vad formar vår egen tids språkbruk? Vilka likheter och skillnader finns det när vi jämför svenska, danska och norska?

Innehåll

 Så här kommer vi att arbeta:

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Ditt avslutande prov kommer att vara underlag för bedömningen.

Utvärdering

Du utvärderar som vanligt i din processlogg och du kommer att få en utvärdering i kunskapskraven nedan av mig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska 7-9

Kunskapskrav
E
C
A
Skriva olika texter
Med variation och textbindning
Eleven kan skriva med språklig variation och textbindning.
Viss upprepning förekommer men du använder vissa synonymer. Du använder ibland ord som är svåra eller ovanliga och lyckas ibland med användningen av dem. Meningarna hänger ihop men består mest av huvudsatser. Meningarna är enkla, ofta korta och inleds ofta med subjektet. Satsradningar kan förekomma och då är satserna ofta skilda åt med kommatecken.
Du upprepar dig sällan och använder medvetet synonymer. Du använder både enklare och svårare ord och då oftast på ett sätt som stämmer med sammanhanget. Du varierar huvudsatser och bisatser. Du varierar också enkel med varierad syntax och mellan långa och korta meningar. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Du använder många synonymer utan att det känns ansträngt. Du använder en variation av ord på ett kreativt och lämpligt sätt. Du varierar satser och meningslängd samt visar medvetenhet hur det påverkar textens helhet.
Föra resonemang
Eleven kan föra underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Du visar, att du med hjälp av viss kunskap om varifrån och hur svenskan har utvecklats, kan resonera kring språkets historia. Du känner till och kan resonera kring några särdrag i svenska.
Du visar att du meg hjälp av relativt goda kunskaper om varifrån och hur svenskan har utvecklats (lånord etc), kan föra underbyggda resonemang kring språkets historia. Du kan urskilja och resonera kring flera olika särdrag i svenskan och dra paralleller med andra språk.
Du visar goda kunskaper och resonerar på ett trovärdigt och logiskt sätt om varifrån svenskan har kommit och hur den har utvecklats (lånord etc). Du kan enkelt urskilja många av svenskans särdrag och använda dem i ett väl underbyggt resonemang.
Göra jämförelser
Eleven kan jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Du känner till ett par ord på danska, norska, eller isländska och kan göra enkla jämförelser mellan språken.
Du känner till och kan skilja på många av de ”falska vänner” som vi har pratat om i de nordiska språken. Du gör underbyggda jämförelser mellan språken.
Du känner till många ord i norska och danska och är medveten om de ”falska vänner” som vi pratat om. Du känner också till lite om olika stavningsregler som skiljer de nordiska språken åt. Du gör väl underbyggda jämförelser mellan språken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: