Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energikällor och materiens kretslopp

Skapad 2017-01-09 14:28 i Nolbyskolan Alingsås
Materiens kretslopp och fossila/förnybara bränslen
Grundskola 4 – 6 Kemi
Atomer kan aldrig försvinna - de kan bara ommöbleras. I det här området kommer vi att arbeta med olika energikällor och följa materiens kretslopp genom dem. Vi kommer också att diskutera skillnader mellan fossila och förnybara bränslen.

Innehåll

Arbetsområde:

I detta arbetsområde ska vi lära oss mer om olika energikällor. Vi kommer att fördjupa vår kunskap om partikellära och använda den för att förstå hur vi kan göra val som bidrar till en hållbar utveckling. 

 

Konkreta mål:

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna: 

 • Ge exempel på olika fossila och förnybara bränslen och förklara skillnaden mellan dem.
 • Använda dig av vår partikelmodell för att förklara atomernas väg via en fossil energikälla.
 • Resonera kring val av olika energikällor och förklara hur det kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Ange källor och resonera kring informationens användbarhet. 

 

Bedömning:

Du kommer att göra ett självständigt arbete där du ska beskriva två fossila och två förnybara energikällor. I ditt arbete ska du också diskutera skillnader mellan fossila och förnybara energikällor med koppling till hållbar utveckling.

Kriterier för bedömning: se matris. 

Undervisning:

Undervisningen kommer att innehålla:

 • lektioner med exempel på atomers kretslopp och partikellära
 • filmer om fossila och förnybara bränslen
 • texter och instuderingsfrågor ur "Boken om fysik och kemi"
 • texter ur "Jag, mina val och miljön"

 

Viktiga begrepp:

Förnybar energikälla

Icke-förnybar energikälla

Fossil energikälla

Atomer

Molekyler

Förbränning/ommöblering

Materiens kretslopp

Kolatomens kretslopp

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Ke  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  A 6

Matriser

Ke
Energikällor och materiens kretslopp

E
C
A
Söka information och diskutera källor
Du använder olika källor i ditt arbete och för ett enkelt resonemang om informationens och källornas användbarhet. Ex. Du visar i din text att du reflekterar över informationens trovärdighet.
Du använder olika källor i ditt arbete och för ett utvecklat resonemang om informationens och källornas användbarhet. Ex. Du visar i din text att du funderar över informationens trovärdighet och använder minst ett argument för att förklara varför den är det.
Du använder olika källor i ditt arbete och för ett välutvecklat resonemang om informationens och källornas användbarhet. Ex. Du visar i din text att du funderar över informationens trovärdighet och använder flera argument för att förklara varför den är det. Du knyter också ditt resonemang till dina kunskaper om kemi.
Använda naturvetenskaplig information
Du använder den information du hittat med viss anpassning till sammanhanget. Du jämför dina energikällor och beskriver likheter och skillnader.
Du använder den information du hittat med relativt god anpassning till sammanhanget. Du jämför dina energikällor och beskriver flera likheter och skillnader. I din text använder du dig av de begrepp som temat innefattar.
Du använder den information du hittat med god anpassning till sammanhanget. Du jämför dina energikällor och beskriver flera likheter och skillnader. I din text använder du dig med säkerhet av de begrepp som temat innefattar.
Resonera kring kemiska samband
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om energikällor relaterar du till kemiska samband. Du använder delvis partikelmodellen för att beskriva och förklara de fossila energikällor du har valt.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om energikällor relaterar du till kemiska samband. Du använder partikelmodellen för att beskriva och förklara de energikällor du har valt.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om energikällor relaterar du till kemiska samband. Du använder partikelmodellen med säkerhet för att beskriva och förklara de energikällor du har valt.
Resonera kring hållbar utveckling
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om energikällor relaterar du till hållbar utveckling. Under rubriken Mitt val skriver du vilka energikällor som du tycker är mest lämpliga att välja med hänsyn till hållbar utveckling. Du ger minst ett lämpligt argument till varför.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om en produkt och olika energikällor relaterar du till hållbar utveckling. Under rubriken Mitt val skriver du vilka energikällor som du tycker är mest lämpliga att välja med hänsyn till hållbar utveckling. Du ger minst två lämpliga argument till varför och knyter ditt resonemang till partikelmodellen.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om en produkt och om olika energikällor relaterar du till hållbar utveckling. Under rubriken Mitt val skriver du vilka energikällor som du tycker är mest lämpliga att välja med hänsyn till hållbar utveckling. Du ger minst två lämpliga argument till varför och knyter ditt resonemang till partikelmodellen. Du använder också dina kunskaper i kemi för att argumentera för och emot olika energikällor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: