Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 17 åk 7 Re Judendomen PT

Skapad 2017-01-09 14:30 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Samarbete mellan historia och religion
Grundskola 8 Religionskunskap
Hur är det att leva med judisk tro? Vilka intryck har religionen lämnat genom tiderna fram till idag? I detta arbetsområde lär du dig om religionen judendomen och om dess historia.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna beskriva huvuddragen i judisk tro och historia samt visa samband mellan tro och hur man lever.
Du ska kunna ge exempel på hur judendomen har påverkat och påverkar samhället men också hur samhället påverkar judendomen.
Du ska kunna använda dig av olika typer av källor när du söker information samt kunna föra resonemang kring källornas trovärdighet och relevans.

 

Genomförande

Under några veckor lär du dig om judendomen. Du kommer att delta i genomgångar och diskussioner, arbeta med uppgifter enskilt och i grupp. Du kommer att arbeta med texter på olika sätt som du bland annat kommer att arbeta källkritiskt med. Du kommer att ha läxor, redovisning av uppgifter i grupp/enskilt samt någon form av ett sluttest.

 

Bedömning

Grund för bedömningen är:
- din kunskap om judisk tro och historia samt hur det är att leva med judiskt tro.
- din förmåga att redogöra sambandet mellan judendom och samhälle i olika tider och på olika platser.
- du kan söka information om judendomen och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Innehåll

• Centrala tankegångar, riter och urkunder i judendom.
• Varierande tolkningar och bruk inom judendom.
• Huvuddragen i judendomens historia.
• Sambandet mellan samhälle och judendom i olika tider och på olika platser.
• Hur religioner (judendomen) och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
• Etiska frågor samt människosynen i judendom.

 

Kursplanemål

• analysera judendomen samt olika tolkningar och bruk inom denna
• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
• söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet

 

Matriser

Re
Judendomen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samband
Du beskriver och förklarar judendomens centrala tankegångar, dess historia, urkunder och konkreta religiösa uttryck (ex. riter) och handlingar inom religionen. Grundläggande kunskaper
Du förklarar i några led och visar på samband mellan centrala tankegångar, dess historia, urkunder och konkreta religiösa uttryck (ex. riter) och handlingar inom religionen i dina reflektioner. Goda kunskaper
Du förklarar i flera led och visar på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, dess historia, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen i dina reflektioner och analyser. Mycket goda kunskaper
Resonera
Du resonerar kring hur judendomen kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden. enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du resonerar utförligt, i några led, kring hur judendomen kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden. förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du resonerar mycket utförligt, i flera olika led, kring hur judendomen kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden. komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Jämföra
Skillnader och likheter inom judendomen
Du berättar om några likheter och skillnader inom judendomen. enkla resonemang
Du visar att du kan göra en del olika jämförelser inom judendomen och berättar utförligt vilka likheter och skillnader det finns inom judendomen. utvecklade resonemang
Du visar att du kan göra olika jämförelser inom judendomen och berättar mycket utförligt vilka likheter och skillnader det finns inom judendomen. väl utvecklade resonemang
Begrepp
Du förklarar vad olika begrepp betyder och kan använda dig av dem när du berättar om judendomen.
Du förklarar vad olika begrepp betyder och kan använda dig av dem när du resonerar och reflekterar kring judendomen.
Du förklarar vad olika begrepp betyder och kan använda dig av dem när du resonerar, reflekterar och diskuterar judendomen.
Värdera/granska
Att använda källor och vara källkritisk
Du söker information om judendomen och använder några olika källor och kan ta ställning till källornas trovärdighet och relevans. i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du söker information om judendomen och använder dig av olika typer av källor där du genom olika resonemang tar ställning till källornas trovärdighet och relevans. relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du söker information om judendomen och använder dig av olika typer av källor där du genom olika utvecklade resonemang tar ställning till källornas trovärdighet och relevans. väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: