Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott Våren 2017

Skapad 2017-01-09 14:33 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att anpassa dina rörelser i olika lekar, racketspel, skridskoåkning, dans m.m..
 • att simma i mag- och ryggläge,
 • att kunskaper om friluftsliv i allmänhet och allemansrätten

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Under terminen kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:( detaljplanen hänger på väggen i idrottshallen)

 • Simning
 • Racketspel
 • Kondition & Styrketräning
 • Skridskoåkning
 • Friluftsliv
 • Lagbollspel
 • Rörelse till musik/dans
 • Orientering

För att träna förmågorna kommer vi att:

 • testa olika spel och idrotter, både utomhus och inomhus,
 • träna slagteknik i racketspel
 • testa simkunskaperna, de som ej är klara kommer att få extra möjligheter att träna.
 • besöka ishallen i staden för att träna balansen vid skridskoåkning
 • studera allemänsrätten och vistas i naturen

VI KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 • kan simma i mag- och ryggläge
 • anpassar dina finmotrik öga/hand 
 • utvecklar din motorik och taktkänsla
 • förbättrar din konditon och styrka
 • kan beskriva vad som påverkar hälsa
 • visar hänsyn till din utemiljö och natur

BEDÖMNINGEN KOMMER ATT SKE:

       * genom observationer på lektionerna

       * i anslutning till arbetsområdets slut

       * tillsammans med elev för feedback

      

     

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6

Matriser

Idh
Bedömning Idrott och Hälsa år 6

--------------)
--------------)
--------------)
--------------)
Rörelse
Du kan delta i: Spel
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du anpassar och varierar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du anpassar och varierar dina rörelser väl till aktiviteten.
Du kan delta i: Lekar
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du anpassar dina rörelser väl till aktivteten.
Du kan delta i: Idrotter
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du anpassar dina rörelser väl till aktivteten.
Dans och rörelse till musik.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du anpassar dina rörelser till viss del till takt och rytm.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till takt och rytm
Du anpassar dina rörelser väl till takt och rytm.
Friluftsliv och utevistelse
Orientering
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan med viss säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Hälsa och livsstil
Skador
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan ge enkla beskrivningar om hur man förebygger skador.
Du kan ge utvecklade beskrivningar om hur man förebygger skador.
Du kan ge välutvecklade beskrivningar om hur man förebygger skador.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: