👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap åk 6 HT17

Skapad 2017-01-09 14:35 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 6
MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT... Att lära eleverna hantera olika redskap och råvaror som de i sin tur kan använda för att skapa maträtter/bakverk. Att läsa och förstå olika recept, även att arbeta utifrån muntliga instruktioner. Målet är även att lära eleverna kunskapen om för- och efterarbete i ett kök såsom hygien. Att lära eleverna om hur man äter en nyttig och välbalanserad kost, hur man tänker kring hygien i ett kök och vilka tillsatser och främmande ämnen som kan förekomma i de vardagliga livsmedel vi köper. Ge eleverna en möjlighet att fördjupa sig i en vald mattradition eller matkultur.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

Att lära eleverna hantera olika redskap och råvaror som de i sin tur kan använda för att skapa maträtter/bakverk. Att läsa och förstå olika recept, även att arbeta utifrån muntliga instruktioner. Målet är även att lära eleverna kunskapen om för- och efterarbete i ett kök såsom hygien.

 

Att lära eleverna om hur man äter en nyttig och välbalanserad kost, hur man tänker kring hygien i ett kök. Eleverna ska även göra ett grupparbete om kostcirkeln. 

Matriser

Hem- och konsumentkunskap bedömningsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
genomförande
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
hantering av redskap och livsmedel
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
reflektion om process och resultat
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Miljö och hygien
Eleven kan föra enkla resonemang om hygien i ett kök och om tillsatser och främmande ämnen i livsmedel.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hygien i ett kök och om tillsatser och främmande ämnen i livsmedel.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hygien i ett kök och om tillsatser och främmande ämnen i livsmedel.
föra resonemang
Eleven kan föra enkla resonemang om hur man äter en nyttig och välbalanserad kost.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur man äter en nyttig och välbalanserad kost.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur man äter en nyttig och välbalanserad kost.
Kreativitet och skicklighet
Har egna idéer om hur arbetet ska planeras och genomföras. Väljer redskap och arbetsmetoder som bör användas.
Har egna idéer om arbetets utformning och genomförande. Överväger olika alternativ att genomföra valda momentet på under hela processen.
Har egna idéer och ger arbetet personlig prägel genom att utveckla arbetet under hela processen. Använder kreativt och utvecklande sina kunskaper i utförandet.
Samarbete
Eleven deltar passivt i gruppen, och tillför ibland lösningar i samarbete med andra.
Eleven deltar aktivt i gruppen, diskuterar och resonerar sig fram till olika lösningar i samarbete med andra.
Eleven är aktiv och engagerad i grupprocessen, lyfter kvalitén på både innehåll och presentation.