Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva texter

Skapad 2017-01-09 14:56 i Liljansskolan Falun
Under hösten kommer du att få träna på att skriva olika berättelser med tydlig inledning, handling och avslutning.
Grundskola 1 Svenska
Du kommer att få träna på att skriva berättelser. Du kommer att träna din handstil och att skriva på dator/ipad. Du kommer att sätta ut punkt och stor bokstav. Du ska träna på att ha en tydlig inledning, handling och avslutning i dina berättelser. Du ska också kunna stava ord som du själv ofta använder.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att träna på att utveckla din språkliga och kommunikativa förmåga i ditt skriftspråk.

Du får träna på att följa instruktioner och skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och avslutning. När du skriver tränar du på att stava ord som du ofta använder. Du övar också  på att sätta ut punkt och stor bokstav.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmågor att uttrycka dig skriftligt:
 • att kunna skriva en berättelse med en röd tråd
 • inledning, handling slut
 • använda punkt och stor bokstav.
 • stava ord som du själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter
 • förstå enkla, muntliga instruktioner

Undervisning och arbetsformer

Du får möjlighet att träna på att skriva varje vecka både i helklass, i mindre grupp och enskilt. Du får träna på att följa instruktioner genom att lyssna eller läsa dig till vad du ska göra. Jag och dina klasskompisar ger dig respons på dina texter och du får möjlighet att utveckla texterna efter responsen. Vi pratar om hur en berättande text är uppbyggd och hur en faktatext är uppbyggd. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: