👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2017-01-09 15:11 i Piratenskolan Simrishamn
Grundskola F Svenska
Terminsplanering f ht 18

Innehåll

Språk och kommunikation

 

-Samtala, lyssna ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

-Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter

-Berättande texter, skaprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

-Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

-Rim ramsor och andra ordlekar.

-Digitala verktyg och medier för kommunikation.

-Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.