Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen blir en världsreligion - planering åk 8

Skapad 2017-01-09 15:15 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
"I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktigt för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor"

Innehåll

Vad ska vi arbeta med den här perioden?

 • Hur kristendomen blev en världsreligion
 • Hur kristendomen kom att delas i den katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.

Hur ska vi göra detta?

 • Se på kortare filmer om kristendomens spridning och dess inriktningar. 
 • Arbeta med de olika inriktningarna (katolska, ortodoxa, protestantiska) i Gleerups samt på studi.se 
 • Göra egna Mindmap om de olika inriktningarna. 

Filmer i arbetsområdet;

 • Kristendomens inriktningar "katolska kyrkor" SLI.se  17 min
 • Kristendomens inriktningar "Ortodoxa kyrkor" SLI.se 16 min
 • Kristendomens inriktningar "Protestantiska kyrkan" SLI.se 16 min 

Vad kommer jag bedöma?

 • Löpande insatser på lektionstid
 • Prov i kristendomens inriktningar
 • Enskilt arbete om Likheter och skillnader inom kristendomen. 

Varför ska vi göra det?

I läroplanen står det att du som elev ska arbeta med följande områden:

 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantiska, katolska och ortodoxa kyrkan.
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: