Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅR 9 TEXTILA PORTRÄTT

Skapad 2017-01-09 15:22 i Dalhemsskolan Helsingborg
Du väljer själv hur du vill göra ett textilt portätt. Använd de kunskaper och erfarenheter du har samlat på dig i slöjden. Vem vill du visa upp, hur och varför?
Grundskola 9 Slöjd
Ett kreativt arbete i olika tekniker. Du använder din fantasi och kunskaper i ämnet textilslöjd.

Innehåll

TEXTILA PORTRÄTT, BAKGRUND

VAD ÄR ETT PORTRÄTT? Porträtt (franska portrait, latin protrahere "dra fram") eller konterfej (franska contrefait "eftergjort", "avbildat"), avbildning av en bestämd människa genom att återge dennas individuella drag. I princip behöver bara en viss likhet kunna kännas igen, och den behöver inte stämma överens med den avbildades yttre utseende. Vid det överindividuella porträttet kännetecknas personen genom angivande av namn, ämbetstecken, attribut, symboler eller familjevapen. Porträttets huvudsakliga funktion är att representera den icke närvarande, att erinra om denne och att ära denne. Konsthistorien vimlar av porträtt, nu är det din tur att bidra med ett textilt porträtt av någon som du vill hylla.

Hur vill du göra ditt textila porträtt? Du väljer själv material, teknik och uttryck. Stygn, sydda lappar, virkat eller tovat? Vem ska det bli? Tänk på att det kan vara fler dimensioner än två.

Målet med undervisningen är att:

 • Kunna planera och beskriva slöjdprocessen och motivera de val har gjorts under arbetets gång från idè till färdig produkt.
 • Kunna ta initiativ och egen ansvar i slöjdprocessen.
 • Kunna välja lämpliga arbetsmetoder och  hantera redskap och verktyg på ett funktionellt sätt.
 • Kunna välja material, färg och form och ta hänsyn till ekonomiska och miljömässiga aspekter.
 • Kunna i ord och bild beskriva arbetsgång.

Bedömning enligt matrisen längst ner

Uppgifter

 • Porträtt

 • Porträtt

Matriser

Sl
SLÖJD kunskapskrav åk 9, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
E
C
A
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjd¬arbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. .
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: