Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa ett pepparkakshus

Skapad 2017-01-09 15:36 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Mallen är framtagen av en arbetsgrupp i Lund och mallen har provats, utvärderats och reviderats under vt-11. LPP Mall 1 ska ses som ett kvalitetssäkrat förslag och en möjlighet i arbetet med planering utifrån Lgr11.
Grundskola 1 – 3 Matematik Teknik
Du ska samarbeta i en grupp, där ni ska få träna på att planera, göra en skiss och konstruera ett pepparkakshus utifrån en instruktion.

Innehåll

Till dig som elev:

 

Arbetsområdet

Det är roligt att bygga och konstruera saker. Nu ska du, tillsammans med kamrater i 10B, få planera och konstruera ert eget pepparkakshus.

Mål

Du ska;

 • bidra med förslag som för arbetet framåt
 • delta aktivt med idéer till hur ert hus ska se ut
 • göra en egen skiss utifrån er gemensamma plan
 • delta aktivt med att tillverka delar till pepparkakshuset
 • dekorera och montera huset utifrån era givna instruktioner

 

 

Arbetssätt

Du ska arbeta i en liten grupp med barn från 10A och 10B. Du kommer att få arbeta praktiskt; diskutera, samarbeta, skissa och baka ett pepparkakshus som du sedan får dekorera.

Redovisningsform

Du redovisar genom att vi ställer ut din skiss och det färdiga pepparkakshuset.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att;

 • läsa och tolka en instruktion
 • ge förslag som för arbetet framåt
 • lyssna på andra
 • använda olika mätenheter
 • tillämpa olika matematiska begrepp
 • kunna göra en skiss
 • kunna konstruera ett pepparkakshus

 

Reflektion

Jämför din skiss med det färdiga huset. Blev huset som skissen visar?

Vad det något som inte stämde överens? Varför?

På vilket sätt bidrog du till det gemensamma arbetet? 

Är det något du skulle ha gjort annorlunda om du fick uppgiften idag?

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: