👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stordammen Finn upp! år 8

Skapad 2017-01-09 19:03 i Stordammens skola Uppsala
Pp Teknik produktutveckling/Finn Upp
Grundskola 8 Teknik
Vi kommer att jobba med produktutvecklingens tre faser (idé, design, förverkligande) med utgångspunkt i Uppfinnarresan. Här kommer du själv på ett enkelt sätt få undersöka hur det kan se ut vid utvecklingen av en ny produkt. Du kommer få utveckla idéer, bygga en prototyp och sälja in din produkt.

Innehåll

Tid

Arbetet beräknas ta ca 6 veckor. Ungefär så här ser arbetet ut:

v. 1-2 Introduktion.

v. 2-3  Utveckla en idé. Gör en skiss och en ritning

v. 4-5 Gör materialval. Bygg en prototyp/modell.

v. 5-6 Färdigställ den skriftliga rapporten samt förbered redovisningen.


Centralt innehåll

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

• Egna konstruktioner

• Dokumentation i form av skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Teknik, människa, samhälle och miljö

• Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.

Arbetssätt

Du ska utveckla en egen produkt, från idé till prototyp. Det kommer också att vara några mindre (kortare) uppgifter som bedöms separat. 


I arbetet måste du först komma med en idé på en produkt som du anser att det finns ett behov för.
Sedan skall du lämna in en skiss på din produkt, samt en skalenlig ritning med angivna mått. Din skiss måste bli godkänd av mig innan du kan arbeta vidare.
Nu ska du skapa en prototyp (modell) av din produkt i valfritt material.
Du behöver också lämna in ett skriftligt arbete om din produkt, där du bl.a. tittar på miljöaspekter och materialval.

Du jobbar enskilt men vi kommer att göra flera övningar i grupp och diskutera i helklass så att alla får stöttning. Du kommer också ingå i en grupp som ska hjälpa varandra, ni ska vara samtalspartners, idégivare, coacher, ... 

Bedömning

Du kommer bedömas utifrån:

- Ett skriftligt arbete
- En skiss samt en skalenlig ritning
- En prototyp/modell


Syfte

Genom undervisningen i ämnet teknik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Uppgifter

  • Inlämning teknik

  • Teknik inlämningsuppgifter.

  • Inlämning teknik

Matriser

Tk
Produktutveckling År 8 vt 17

E
C
A
Från idé till prototyp/modell
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Samhälle och miljö
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ och miljö.
Rapport och skiss/ritning.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.