Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Re: Världsreligioner 1.1

Skapad 2017-01-09 19:38 i Provskola - grundskolan Alingsås
Projektarbete kring världsreligionerna, introducerande filmer, gruppdiskussion, individuell skrivuppgift.
Grundskola 9 Religionskunskap
Vi ska gemensamt ta en titt på de fem stora världsreligionerna: Kristendom, Islam, Hinduism, Judendom och Buddhism. Därtill kommer också Sikhismen och Bahai-tron också att presenteras.

Inledningsvis kommer lektionerna ske genom helklass- och gruppdiskussioner, avslutningsvis kommer ni att få skriva en individuell uppsats om en av världsreligionerna.

Innehåll

Elevdel

Övergripande mål

 • Att tillskansa sig grundläggande kunskaper om världsreligionerna.
 • Att diskutera religion så som den ser ut idag kontra hur den har sett ut genom historien.

Mål

 1. Att tillskansa sig grundläggande kunskaper om Kristendom.
 2. Att tillskansa sig grundläggande kunskaper om Islam.
 3. Att tillskansa sig grundläggande kunskaper om Hinduism.
 4. Att tillskansa sig grundläggande kunskaper om Judendom.
 5. Att tillskansa sig grundläggande kunskaper om Buddhism.
 6. Att bli medveten om religionerna Sikhism och Bahai.

Undervisning

Inledningsvis tittar vi på ett gammalt nationellt prov i religionskunskap för att känna efter på vilken kunskapsnivå vi ligger. Utifrån detta resultat fyller vi på luckorna med hjälp av texter och dokumentärfilmer.

Arbetet examineras genom ett mindre prov och en kortare text där vi jämför två eller fler religioner.  

Uppgifter

 • Världsreligioner - Jämförelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  A 9

Matriser

Re
GA Religionskunskap 7-9

F
E
C
A
RE-1. Världsreligioner
Förmågan att resonera om tankegångar, urkunder och uttryck och handlingar inom kristendomen och andra världsreligioner. Eleven har kunskaper om kristendomen (katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan, protestantiska kyrkan etc.) och andra världsreligioner (islam, hinduism, buddism etc.). Eleven kan använda dessa kunskaper för att resonera om/beskriva centrala tankegångar, (vad händer efter döden, vad är rätt och vad är fel, hur visar man vördnad inför gudarna etc.) urkunder ("regler" som finns inom religionen t.ex. tio Guds bud etc.) och konkreta religiösa uttryck (att svära vid Allah för att vara mer trovärdig) och handlingar (gifta sig i kyrkan).
Eleven har vissa kunskaper om kristendomen eller någon av de andra världsreligionerna.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
RE-2. Samband mellan religioner
Förmågan att resonera om likheter och skillnader inom och mellan religioner och livsåskådningar. Eleven för resonemang om likheter (otrohet är tabu inom både islam och judendom etc.) och skillnader (inom islam är fläskkött inte tillåtet att äta, men inom hinduismen är det tillåtet att äta etc.) inom och mellan religioner (kristendomen, buddism etc.) och andra livsåskådningar (new agerörelsen etc.).
Eleven kan presentera fakta om olika livsåskådningar men gör det utan att föra resonemang om likheter och skillnader.
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: