Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ingenting försvinner,Vatten, Fast, flytande eller gasform

Skapad 2017-01-09 22:26 i Noltorpsskolan Alingsås
Grundskola 5 Fysik Kemi
Under de närmaste veckorna kommer vi att arbeta med grundläggande fysik och kemi. Eleverna avslutar med att redovisa sina kunskaper via några små skriftliga redovisningar som sker efter varje kapitel. När eleverna är klara skall de kunna någonting om: * vad allting är gjort av. * hur kemin har ändrats från magi och mystik till vetenskap. * hur man gör en undersökning genom ett naturvetenskapligt arbetssätt. * samtala om och diskutera frågor som rör miljön. Att ingenting försvinner utan omvandlas.

Innehåll

Elevernas Lpp

Ingenting försvinner

v.47-50

Kap 1.

Tankar kring en brasa!

Vad är allting gjort av?

Hur vet man vad man vet idag?

Olika material

Vart tar allting vägen?

Gör som forskarna, testa.

 

Vatten

 v.2-

Kap 2.

Vatten ett viktigt ämne

Vad är vatten egentligen?

Vatten finns överallt och i olika former.

Hur man använde is och ånga förr i tiden.

Vatten bär både vatten och småkryp.

 

Fast, flytande eller gas

 v.

Kap 3.

Fast flytande eller gas!

Vad händer egentligen i stearinet?

Gaser syns inte.

Ämnen har olika smältpunkt.

 

Kap 4.

Blandningar och lösningar samt Syror och baser

vad som menas med blandning och lösning
metoder att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar
vad som menas med surt och basiskt
begreppet försurning och hur naturen påverkas av försuningen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: