Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för ämnesområdet motorik

Skapad 2017-01-10 08:24 i Stråketskolan Uddevalla
Vi kommer att arbeta med eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor samt utvecklar intresse och ges möjligheter att vara fysiskt aktiva.
Grundsärskola 1 – 3 Motorik
Eleverna ska arbeta med att utveckla allsidiga rörelseförmågor samt utveckla intresse och ges möjligheter för att vara fysiskt aktiva.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt inom ämnesområdet

 

Undervisningens innehåll

Vad?

Vi arbetar med - och tränar fin- och grovmotorik varje dag i skolan (grundläggande motoriska rörelser)

Vi har specifika motoriklektioner, både enskilt och i grupp

Vi arbetar med olika rörelseaktiviteter som lekar inne och ute, naturstunder där vi går till skogen, dagliga promenader

Vi  har bad på schemat

Vi har gemensamma friluftsdagar på skolan, minst 1 gång/termin

Vi arbetar tematiskt med årstiderna, använder vid arbetet både grovmotorik ( ute och upplever årstidsväxlingar) och finmotorik vid ex estetisk verksamhet om årstiderna.

 

 

Hur kommer vi att arbeta

Vi anpassar miljön så eleven får de rätta förutsättningarna; sitter bra, kan röra sig så självständig som möjligt

Eleven har anpassade hjälpmedel vid olika aktiviteter, ex vid eget arbete, matsituationen, toalettbesök

Eleverna erbjuds bad i uppvärmd bassäng flera gånger/ månad

Vi dramatiserar sagor och har lekar och aktiviteter där vi använder både fin- och grovmotorik

Vi uppmärksammar och pratar om olika klädsel vid olika fysiska aktiviteter

Vi arbetar alltid med en tydlig struktur och använder AKK i form av konkreta föremål, bilder, tecken, kroppsspråk och tal

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-9
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  1-9
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  1-9
 • Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  MOT  1-9
 • Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet.
  MOT  1-9
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
  MOT  1-9
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.
  MOT  1-9
 • Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.
  MOT  1-9
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  MOT  1-9
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
  MOT  1-9
 • Planera och genomföra olika friluftsaktiviteter.
  MOT  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
  MOT   9
 • Dessutom deltar eleven i olika former av vattenaktiviteter.
  MOT   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
  MOT   9
 • Eleven deltar i att använda kunskaperna i olika situationer.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar då i att följa allemansrättens regler.
  MOT   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  MOT   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: