Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 1 vecka 48-49 2018

Skapad 2017-01-10 09:28 i Borrby skola Simrishamn
Grundskola 1 Matematik
Lgr 11, kapitel 1: "Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet." Kapitel 2: "Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet"

Innehåll

Förmågor som tränas

Genom undervisningen ska du få förutsättningen att utveckla din förmåga att:

 • Syfte
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

 

Centralt ämnesinnehåll

Det centrala innehållet under perioden kommer att vara:

 • Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
 • Ma 1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Så här arbetar vi:'

 • vi kommer att göra laborativa uppgifter både inne och ute, enskilt och i grupp.
 • vi kommer att arbeta individuellt och gemensamt i Gleerups digitala matematikbok.
 • vi kommer att arbeta individuellt med häfte/stenciler.

 

Vi ska träna på följande:

Uppskatta längd.

Jämföra längd.

Mäta längd med linjal och måttband.

 

 

 

Detta ska bedömas

Du ska kunna:

 • Urskilja vilket av två föremål som är kortast och längst.
 • Mäta med linjal och avläsa hela centimeter.
 • Förstå begreppen cm, dm och m.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: