👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellankrigstiden och andra världskriget samt Gulag v 47-4

Skapad 2017-01-10 09:29 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Mellankrogstiden, andra världskriget och Gulag.
Grundskola 9 Historia
Vi arbetar med mellankrigstiden, orsakerna till andra världskrigets utbrott, viktiga händelser under kriget och dess konsekvenser. V

Innehåll

På lektionerna 

Du kommer att få ta del av föreläsningar där båda perioderna gås igenom. Jag kommer att använda mig av Keynote-presentationer som du får tillgång till här på Unikum, men jag förväntar mig att du ändå är aktiv och antecknar under lektionernas gång.

 

Material

Jag utgår i första hand från det textmaterial som finns på SO-rummet.se, och kompletterar med filmer från SLI.se. Se länkar nedanför, samt länkar som finns i Keynote-presentationerna. Vi kommer också använda oss av delar av boken Historia A för åk 7-9 av Mats Molund.

 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid ett provtillfälle under v. 4. Du kommer också att få redovisa dina kunskaper i mindre skrivuppgifter där du jobbar självständigt.

 

Mellankrigstiden:

http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-korta-1900-talet/mellankrigstiden

Andra världskriget:

http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-korta-1900-talet/andra-varldskriget

Världens undergång, Hitler tar makten:

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5417

Världens undergång, Der Führer:

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5418

 

 

Uppgifter

 • Mellankrigstiden

 • Uppgift i Historieanvändning

 • Alla genomgångar om Andra Världskriget

 • Inför provet

 • Genomgång om historiska källor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9