👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kombinera musik med andra estetiska uttrycksformer

Skapad 2017-01-10 09:52 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
En kurs där eleverna skapar en låt och redovisar den i form av en inspelning.
Grundskola 9 Musik Musik
I det här arbetsområdet får du möjlighet att utveckla dina låtskrivartalanger. Uppgiften är att skriva en låt och koppla denna med ett annat estetiskt uttryck: t.ex. en text, en bild, en film, en koreografi

Innehåll

Syfte / Mål

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Kursens innehåll / Arbetsgång

Uppgift
Ni ska skriva en låt och koppla denna till ett annat estetiskt uttryck så att samspelet i de båda uttrycken förstärker varandra.
Låten ska bestå av ackord och melodi. Till melodin kan ni gärna koppla en text som återspeglar stämningen i musiken. Ni kan även utgå från en text och skapa en melodi som passar till textens innehåll.
Vilket/vilka instrument ni väljer att skriva för bestämmer ni själva. Något ackordinstrument (piano, gitarr eller ukulele) bör dock finnas med.

Ni kan arbeta individuellt eller i grupp. Ni får använda er av såväl instrument som digitala program som Soundtrap, Garageband etc.

 

Förslag på arbetsgång
1. Välj en tonart och lär dig/er ackorden i den tonarten. Kolla på "ackord-listan" som ni har fått utdelad.
2. Sätt ihop några av ackorden och prova vilken ordning som låter bra.
3. Bestäm dig/er för vilka ackord du ska ha i vers och refräng, det kan vara samma ackord i både vers och refräng men man kan även växla i refrängen. (Tänk på att inte göra det för svårt)
4. Låt vers och refräng ha 8,12 eller 16 takter var.
5. Sjung (eller spela) en melodi till ackorden.
6. Börja eventuellt jobba med texten.
7. Arrangera låten: Hur ska de olika instrumenten spela och när?
8. Öva!
9. Här blir det dags att låta några klasskamrater få lyssna och tipsa.
10. Ändra om det behövs och öva mer!
11. Dags för er att spela in låten.

En del tycker att det är lättare att börja med texten eller med ett gitarriff eller en pianoslinga eller liknande. Ni bestämmer själva  hur ni börjar.

Fastnar ni på någon del, gå vidare till något annat.
Utnyttja lektionstiden väl. Tiden går fort!!!
Ni ska skriva ner och lämna in er ackordföljd och melodi (ev. med text, bild) när den är färdig. Ni ska även skriva ner vad låten har för form.

Redovisning vecka 13 -14. VT 2020

Den färdiga låten ska redovisas på två sätt:

1    Låttext/Melodi, Ackord, Formschema (på samma papper)

2    Inspelning

a)   mp3 med text som annat estetiskt uttryck

b)   mp4 med bild, film, koreografi som annat estetiskt uttryck

Kunskapskrav

Efter arbetsområdets slut kommer jag att bedöma dig i följande aspekter:

 1. Musikskapande.
 2. Kombinera musik med andra uttrycksformer 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Musik år 9 VT-2020 Låtskrivarprojekt

Musikskapande och musicerande

Skapa musik
Utifrån egna musikaliska idéer bidrar du till att skapa er låt. Du prövar hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma t ex en låt som har en i huvudsak fungerande form. Du kan kombinera musiken med texten så att de i någon mån samspelar.
Utifrån egna musikaliska idéer är du aktiv i arbetet med att skapa er låt. Du prövar och omprövar hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma t ex en låt som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil. Du kan kombinera musiken med texten så att de relativt väl samspelar.
Utifrån egna musikaliska idéer är du aktiv och en av de mest drivande i arbetet med att skapa er låt. Du prövar och omprövar hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma t ex en låt som har en fungerande form och karaktäristisk stil. Du kan kombinera musiken med texten så att de väl samspelar.
Spela musik
Med stöd av andra deltar du aktivt när ni spelar och sjunger er låt. Du har visst flyt och tajming i ditt spel/ din sång och är med i hela eller delar av låten.
Du deltar i hela låten i grupp eller som solist när ni spelar och sjunger. Du har en relativt god ton- och rytmsäkerhet och hittar oftast rätt i ackordbyten, melodi och tajming. Du anpassar din stämma relativt väl till helheten.
Du deltar i hela låten i grupp eller som solist när ni spelar och sjunger. Du har en god ton- och rytmsäkerhet, hittar rätt i ackordbyten, melodi och tajming och spelar med passande karaktär. Du anpassar din stämma väl till helheten.
Exempel på hur låten kan "se ut" på respektive nivå
Låten har en enkel form. Ackord och/eller melodi i vers och refräng låter ganska lika.
Låten har en mer varierad form. Den innehåller ackord och melodi. Vers och refräng har olika karaktär. Kanske finns fler delar med i låtens form.
Låten har en varierad form med flera delar av olika karaktär. Den innehåller ackord och melodi. Låten känns genomtänkt och har en väl fungerande form. Delarna passar ihop och följer på varandra på ett naturligt sätt. Man hör att det har funnits en tanke även kring inspelningen, t ex hur och när de olika instrumenten spelar.

Mu
Kopia av Bedömningsmatris musik åk 7-9

E
C
A
Delta i gemensam sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Spela & ackompanjera
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Anpassa & uppmärksamma
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Sjunga eller spela instrument
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Bearbeta & tolka till uttryck
Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Skapa musik
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Kombinera med andra uttycksformer
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Ge omdömen & förslag
Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Resonera om funktion och betydelse
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Muskaliska karaktärsdrag & instrument
Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.