Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En dag på Daggkåpan

Skapad 2017-01-10 10:54 i Junibackens förskola Ludvika
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
Hur en dag på Daggkåpan kan se ut. Vilka rutiner har vi? Hur tar vi tillvara på lärandet vid våra dagliga rutiner?

Innehåll

SYFTE

Vi vill att varje enskilt barn på Daggkåpan ska utvecklas efter sin egen förmåga. De ska känna trygghet och samhörighet och därigenom få förutsättningar att känna lust till lek och lärande.

Vi vill att varje enskilt barn ska ges förutsättningar att utvecklas till en självständig individ.

Vi vill att varje enskilt barn ska ges förutsättningar att utveckla språket och sin språkmedvetenhet.

 

METOD

Vi jobbar med dagliga rutiner på förskolan bland annat för att skapa struktur och trygghet för barnen.

Vi uppmuntrar barnen att prova själva till exempel vid på-/avklädning. Även vid måltider uppmuntrar vi barnen att prova lägga på mat själv, hälla mjölk/vatten i sitt glas, skala potatis, samt be om det de vill ha.

För att utveckla språket tänker vi på att benämna saker och ting vid dess rätta namn, samt att vi benämner det vi gör. (Till exempel "Nu sätter jag på mössan på ditt huvud"). Vi använder oss av bilder och tecken som stöd.

 

6.30 Förskolan öppnar

7.30 Frukost

8.15 Fri lek

9.00 Samling i grupper med fruktstund

9.30 Planerad aktivitet inomhus eller utomhus, eventuellt fri lek utomhus

10.45 Sångsamling

11.00 Lunch

12.00 Sovstund/Sagostund

12.30-14 Olika aktiviteter till exempel rita, lägga pussel, spela spel

               Fri lek

14.30 Mellanmål

15.10 Fri lek inomhus eller utomhus,

18.30 Förskolan stänger

Handtvätt sker före och efter varje måltid, samt efter toalettbesök/blöjbyte. Toalettbesök/blöjbyte sker före förmiddags-samlingen och efter lunch och mellanmål, samt vid behov.

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Alla pedagoger observerar och dokumenterar kontinuerligt med lärplattan.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: