Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomer och joner

Skapad 2017-01-10 11:19 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Fysik Kemi
Vad är allt uppbyggt av egentligen? Vad händer med elektronerna runt atomkärnan och hur påverkar det atomens kemiska egenskaper?

Innehåll

Beskrivning

Under momentet ska du bekanta dig med nya begrepp inom kemin, lära dig mer om hur atomer är uppbyggda och vad joner är för något.

 

Konkreta mål

Eleven ska kunna beskriva hur atomen är uppbyggd.

Eleven ska kunna beskriva atomens byggnad med hjälp av Bohrmodellen.

Eleven ska kunna beskriva vad partiklarna i atomen heter och vilken laddning de har.

Eleven ska kunna redogöra för vad en jon är och hur de uppstår.

Eleven ska kunna använda de bärande begreppen vid förklaringar.

Eleven ska känna till några personer som är viktiga i kemins historia.

Eleven ska kunna använda periodiska systemet.

 

Språkligt fokus

Begrepp inom kemiområdet.

 

Bärande begrepp

Atom

Proton

Neutron

Elektron

Valenselektron

Elektronskal

Atomslag

Atomnummer

Atommassa

Atommodell

Molekyl

Kemisk förening

Jon

Jonförening

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  C 9

Matriser

Fy Ke
Atomer och joner

Nivå 1
Underlag saknas för bedömning.
Nivå 2
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade.
Nivå 3
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara.
Nivå 4
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara.
Nivå 5
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara.
Nivå 6
Elevens kunskaper bedöms vara goda.
Nivå 7
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda.
Aspekt 1
Eleven ska kunna beskriva hur atomen är uppbyggd.
Aspekt 2
Eleven ska kunna beskriva atomens byggnad med hjälp av Bohrmodellen.
Aspekt 3
Eleven ska kunna redogöra för vad partiklarna i atomen heter och vilken laddning de har.
Aspekt 4
Eleven ska kunna redogöra för vad en jon är och hur de uppstår.
Aspekt 5
Eleven ska kunna använda de bärande begreppen vid förklaringar.
Aspekt 6
Eleven ska känna till några personer som är viktiga i kemins historia.
Aspekt 7
Eleven ska kunna använda periodiska systemet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: