Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fast eller flytande

Skapad 2017-01-10 12:49 i Korpadalsskolan Karlshamn
I Fast eller flytande undersöker eleverna egenskaper hos några fasta ämnen och hos några vätskor på olika sätt. Vi följer materialet Fast eller flytande från NTA.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
I Fast eller flytande undersöker eleverna egenskaper hos några fasta ämnen och hos några vätskor på olika sätt. Vi följer materialet Fast eller flytande från NTA.

Innehåll

Kursplanens syfte

Centralt innehåll


Konkreta mål

Eleven ska kunna:

 •  beskriva vad några saker är gjorda av och sortera dem.
 •  sortera saker på några olika sätt (egenskaper).
 •  beskriva egenskaper hos fasta ämnen.
 •  beskriva egenskaper hos vätskor.
 •  kunna utföra enkla undersökningar.
 •  göra en förutsägelse och jämföra den med resultatet.
 •  jämföra ditt resultat med andras.
 •  dokumentera sina undersökningar på olika sätt.

 

 

Arbetssätt/undervisning

 

Arbeta i par eller mindre grupper för att:

Sortera, undersöka, beskriva, jämföra och dokumentera egenskaper hos olika fasta föremål.

 • färg
 • form
 • kan rulla
 • kan staplas
 • hårdhet
 • dras till en magnet
 • flyter eller sjunker i vatten

Undersöka, beskriva, jämföra och dokumentera olika vätskor.

 • färg
 • lukt
 • rinner sakta/snabbt
 • flyter/sjunker i vatten
 • blandas/blandas inte med vatten

Bedömning/dokumentation

  Bedömningen sker under arbetets gång. När eleven undersöker, samtalar med kamrater, berättar muntligt och skriftligt om sina förutsägelser och resultat. Eleven dokumenterar på olika arbetsblad, som samlas till "Min bok om fast eller flytande". Det finns två uppdrag där de ska visa vad de lärt under tidigare uppdrag.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: