Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva debattartikel Vt19

Skapad 2017-01-10 13:03 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Svenska
v.2-6

Innehåll

Syfte

Att utveckla förmågan att:

* formulera sig i skrift och uttrycka sig muntligt.

*  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Arbetssätt

Genomgångar, läsa debattartiklar, diskutera innehåll, arbeta med läromedlet "Spegla språket", par- och gruppövningar.

Bedömning

Måndag den 28/1 ska utkastet till din egna debattartikel vara klar, efter det kommer du att ge och få respons på din text. Den bearbetade debattartikeln lämnas in fredag den 1/2. I vecka 6 ska du även presentera din debattartikel muntligt. Text och muntlig presentation bedöms enligt matrisen nedan.

Uppgifter

  • Inlämning debattartikel

  • Inlämning debattartikel

Matriser

Sv
Skriva debattartikel Vt19

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår. Din debattartikel innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, behandlar ämnet på ett enkelt sätt.
Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår tydligt. Din debattartikel innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar. Du behandlar ämnet på ett utvecklat sätt, t ex genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne och genom att du har flera tydliga, sakliga och underbyggda argument.
Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår tydligt. Din debattartikel innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar. Du behandlar ämnet på ett välutvecklat och nyanserat sätt, t ex genom nyanserad bakgrund och exempel som fördjupar och utvidgar ditt ämne. Du visar medvetenhet om andra perspektiv och åsikter och har flera tydliga, sakliga och underbyggda argument.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten har en struktur som passar en debattartikel, t ex att du använder rubrik, ingress, inledning med bakgrund och presentation av din åsikt, en argumenterande del samt avslutning med uppmaning.
Texten är välstrukturerad, t ex genom konsekvent genomförd styckeindelning, effektiv rubrik, ingress, argumenterande del och avslutning som passar debattartikel.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en debattartikel, t ex med formellt språk.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad, t ex genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad, t ex genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Muntlig presentation
Du klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang.
Du klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang.
Du klarar väl att tala tydligt och visa engagemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: