Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och livsstil, planera träning VT - Idrott och hälsa år 9

Skapad 2017-01-10 13:16 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Vi arbetar med träningslära och planerar konditionsträning.

Innehåll

 

Förmågor i fokus

- röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

- planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

- förebygga skador och beskriva risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten

 

 Det här kommer vi arbeta med i undervisningen

- olika former av konditionsträning

- ord och begrepp kopplat till området

- du planerar konditionsträning som du genomför senare under terminen

- genomgångar om konditionsträning, dess positiva effekter på hälsan och hur man tränar kondition på olika sätt

- genomgångar träningslära såsom pulszoner och tränings-principer

- praktiska lektioner då vi övar på hur man anpassar sin träning efter den egna förmågan

- konditionsträning kopplat till de olika pulszonerna

 

 

Vad ska du kunna efter avslutat arbetsområde

- kunna genomföra varierade sätt att träna sin kondition på idrottslektionerna

- hur man använder pulszoner och tränings-principer som ett hjälpmedel när man planerar konditionsträning

- hur man förebygger skador och tränar på ett säkert sätt

- hur man planerar konditionsträning anpassat efter den egna förmågan

 

 

 Hur får du visa dina kunskaper

- du jobbar med de olika sätten att träna kondition på lektionerna

- du planerar din konditionsträning och använder ord och begrepp kopplat till arbetsområdet

- du genomför din träningsplanering senare under terminen

- du reflekterar och utvärderar din  träningsplanering

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: