Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vintern

Skapad 2017-01-10 13:21 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vad är det egentligen som händer i naturen på vintern? Hur klarar sig djuren när det blir kallare ute?

Innehåll

LGR -11, Del 1- Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska främja eleverans harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer.

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva sina egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Lgr-11, Del 2, Övergripande mål och riktlinjer

Lgr-11, del 3- Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

 

Hur undervisningen kommer att gå till

VAD?

*Du ska få lära dig om årstidsväxlingar i naturen och vad som händer med djur och växter under vintern.
*Du kommer få lära dig om några djur och växters livscykler.
*Du kommer att få lära dig om djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
*Du kommer få lära dig om tyngdkraft och friktion som observeras i lek och rörelse.

HUR?

*Du kommer tillsammans i klassen få rita saker som du tycker hör till vintern*Du kommer få vara med och göra experiment, fältstudier och observationer i din närmiljö.

*Din vinterbok kommer bearbeta - vad som händer med djur och fåglar, olika spår, mossor och lavar, väder och vinterlek.

*Du kommer också få jobba med lärobok, olika arbetsblad, med text och bild som stöd. 

VARFÖR?

*För att få kunskap om årstider, årstidsväxlingar och hur det hänger ihop. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

*berätta och redovisa ditt arbete om vintern

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: