👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år1 HT- 2017

Skapad 2017-01-10 13:21 i Söderskolan Falkenberg
Du kommer få möjligheter att utveckla din förmåga att framställa och presentera egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.
Grundskola 1 Bild
Måleri och bildskapande

Innehåll

 

Syfte

Bildundervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. 

Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Vi ska också träna på att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna,utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer,både historiskt och i nutid.

Centralt innehåll i årskurs 1-3

*Bildframställning

Teckning,måleri,modellering och konstruktion.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

*Redskap för bildframställning

Några verktyg för teckning,måleri,modellering och fotografering och hur de benämns.

Plana och formbara material,papper,lera,gips och naturmaterial och hur de kan användas i olika bildarbeten,

*Bildanalys

Vi analyserar konstbilder. 

Beskrivning av arbetsområde/tema

Impressionismen fördjupning om Claude Monet.

Vi lär oss om Claude Monets liv och konstnärsstil genom att titta på film och vi testar att måla med olika färger och tekniker.

Vi analyserar hans bilder och försöker att blanda färger och måla som honom. Vi lär oss att blanda till olika gröna nyanser.

Vi testar olika material och lär oss olika bildbegrepp.

Färglära vi lär oss hur man blandar färger och nyanser.

Vi lär oss om olika material.

Arbetssätt/metoder

Vi använder oss av teckning, måleri, modellering och konstruktion med olika material för att skulptera,forma och konstruera.

Vi tittar på kända konstverk av Claude Monet tex Impression=intryck Soluppgång och den Japanska bron.

Vi ska även använda digital teknik för att dokumentera med hjälp av fotografering. Vi gör ett fotomontage av Japanska bron där vi sätter in oss själva i den vackra miljön.

Vi ska också använda naturmaterial för att lära oss om färger och former genom att sortera löv efter nyanser,forma en svamp av lera.

Vi ska experimentera med färger på olika sätt.

Förmågor att utveckla

Uttrycka -träna på att uttrycka oss med hjälp av färger
Undersöka -experimentera med olika material,testar olika tekniker
Presentera -presentera våra bilder för varandra,vi lär oss av varandra
Skapa- skapa på ett lustfyllt sätt
Kommunicera- lära oss att tolka bilder

Bedömning

När vi har arbetat med ämnet bild bedöms på vilket sätt du kan;

 • använda olika verktyg som sax, blyertspenna,krita och pensel och vi ska lära oss tvätta penslar och vårda vårt material.

 • framställa berättande bilder till arbeten som du gör.

 • deltaga i samtal när vi tolkar bilder.

 • följa instruktioner.
 • använda din fantasi och uppfinningsförmåga.

Jag bedömer även;

 • progressionen i ditt bildskapande.
 • arbetsprocessen, hur du arbetar på lektionerna.

Metoder för bedömning;

 • Jag observerar hur du samspelar i klassrummet och hur du använder förebilder m m
 • Jag dokumenterar med IPAD och samlar bilder i en portfolio.
 • Vid terminens slut gör jag en utvärdering som sammanfattar hur arbetet framskridit.Eleven får själv värdera sitt arbete.
 • För att dokumentera och bedöma progressionen i bildskapandet kommer jag återkomma med liknande uppgifter vid senare tillfällen.

 

Bedömningsmatris för arbetsprocessen i Bild
 

Bedömningsaspekter

  ---> ---> ---> --->
Kreativitet, Inspiration, ideér och möjligheter
 
Behöver stöd för att få inspiration samt i att komma fram till en idé och förverkliga den.
Behöver stöd för att få inspiration, får idéer och kan med viss hjälp förverkliga dem.
Hämtar inspiration, utgår från egna idéer och ser flera möjligheter att förverkliga dem
Hämtar inspiration, utgår från egna idéer, ser flera möjligheter till lösningar samt motiverar sina val.
Skapa bilder med hjälp av:
 
Behöver stöd för att hitta passande material, teknik och verktyg
Använder emellanåt passande materiel, teknik och verktyg.
Använder oftast passande materiel, teknik och verktyg.
Kan använda passande materiel, teknik och verktyg.
Färg,form, komposition
 
Behöver stöd för att anpassa färg, form, komposition och helhet.
Anpassar emellanåt färg, form, komposition och helhet på egen hand.
Anpassar oftast färg, form, komposition och helhet på egen hand.
Anpassar färg, form, komposition och helhet på ett uttrycksfullt sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl