Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, åk 7, v 2-9 VT 17, Bokcirkel

Skapad 2017-01-10 13:21 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Bokcirkel med tillhörande uppgifter. Efter att ni läst ut boken presenterar ni den på ett valfritt sätt.

Innehåll

Läsa - bokcirkel

Grupparbete där ni läser samma bok och diskuterar boken. Ni har olika uppgifter/roller varje vecka och ni redovisar era uppgifter för gruppen.

När boken är utläst skriver ni eller spelar in en individuell sammanfattning av boken. Ni förbereder sedan i gruppen en presentation av boken. 

 

Texttyper

Vi kommer även gå igenom de olika tidningstexter som finns och vad som kännetecknar dem.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: