Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 3 Knappekulla 2019/2020

Skapad 2017-01-10 14:12 i Knappekullaskolan Lerum
Teknik åk 3 Knappekulla 2015/2016
Grundskola 3 Teknik
Arbete med teknik

Innehåll

Syfte

 

Centralt innehåll

Här kopplar du till läroplanen.

Kunskapskrav

Här kopplar du till läroplanen.

Konkreta mål

Du skall kunna:

- berätta lite om någon teknisk lösning, så som hävstång

- delta aktivt i konstruktionsarbeten och bidra till att lösa de problem som uppstår.  

- komma med idéer till hur olika problem kan lösas. 

- dokumentera ditt arbete genom enkla skisser och text som visar hur du tänkt.

 

 

Bedömning

 Du kommer att visa att du kan genom att:

- delta i diskussioner

- svara på muntliga frågor.

- delta i konstruktionsarbeten

- delta i uppgifter med problemlösning

Arbetssätt

- Konstruktionsövningar.

- Problemlösningsövningar

- Filmer

- Gemensamma genomgångar

- Laborationer

- Planering och dokumentation

- Redovisningar

- Diskussioner

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: