Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema RYMDEN

Skapad 2017-01-10 15:05 i V Bodarna skola Alingsås
Vi arbetar utifrån klassens frågeställningar med Rymden.
Grundskola 2 Svenska Bild NO (år 1-3)
När kommer solen att slockna? Hur lång tid kommer det ta för en rymdfarkost att ta sig till en annan planet som är som jorden? Detta är bara några av de frågor som tvåorna på Västra Bodarna skola har inför uppstarten av arbetsområdet om rymden. Tillsammans ska vi ta oss an uppgiften att besvara och lära oss mer om de frågor som går att besvara....

Innehåll

Varför gör du det här ?

Den förmåga vi främst ska träna i detta arbetsområde är hämtat ur kursplanen för NO åk. 1-3:

 • eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen.

För att förstå en del av det som sker i rymden och på jorden och hur olika himlakroppar såsom planeter, månar och stjärnor förhåller sig till varandra behöver vi olika förklaringsmodeller som finns inom fysiken. Det handlar bland annat om gravitation, energi och materia.

Vad behöver du lära dig?

I det centrala innehållet i kursplanen för NO/Fysik å. 1-3 står:

 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Inför uppstarten av arbetsområdet ställde du och dina kamrater i klassen följande frågor/tog upp följande områden som ni vill lära mer om, vilka kommer att styra innehållet i undervisningen och vad du kommer att få lära dig:

Planeter

 • Vill lära fakta om planeterna, vad det är för klimat/miljö på planeterna.
 • Hur blev planeterna till? Hur skapades allt?
 • Varför har jorden bara en måne när andra planeter har flera hundra?

Stjärnor

 • Vill lära fakta om solen.

Detta har ni inte frågat om stjärnorna men det kommer också att ingå i vårt arbete med rymden:

 • Stjärnbilder
 • Fakta om stjärnorna
 • Andra solsystem.

Månen

 • Fakta om månen

 

Så här tycker barnen i klassen att vi ska arbeta för att skaffa oss de kunskaper vi önskar:

 • Se filmer.
 • Läsa fakta.
 • Skriva om rymden
 • Prata/diskutera.
 • Pyssla/skapa.

 

I arbetsområdet om rymden kommer du att få lära dig om:

de planeter som ingår i vårt solsystem. Du kommer att få lära dig om solen och månen och hur olika himlakroppar i vårt solsystem rör sig i förhållande till varandra. Vi kommer att arbeta med olika skapelseberättelser från förr och nu/olika delar av jorden samt "Big Bang". Du kommer att få lära dig om stjärnor och stjärntecken. Vi kommer också att arbeta med de rymdresor som människan gjort och gör samt andra företeelser i rymden såsom till exempel svarta hål och satelliter.

Detta arbetsområde är främst kopplat till NO-ämnet men vi kommer genom temat också att utveckla förmågor i svenska (att läsa och skriva faktatexter samt berättelser från olika kulturer och under olika tider), och bild (teckning och måleri).

 

Hur gör du?

För att utveckla vår förmåga att förstå använda fysikens begrepp, modeller och teorier samt skaffa oss den kunskap vi önskar om solsystemet och rymden ska vi arbeta på följande sätt:

 • Se på filmer.
 • Läsa och skriva korta faktatexter tillsammans med andra och enskilt.
 • Skapa bilder av exempelvis stjärnbilder. Skapa modeller av planeterna i vårt solsystem.
 • Läsa/lyssna till olika skapelseberättelser som kommer från olika kulturer och tidsepoker.
 • Lyssna till kortare föreläsningar som läraren håller.
 • Genomföra uppgifter enskilt och i grupp som exempelvis kan vara olika arbetsblad som ger kunskap om exempelvis olika planeter.
 • Arbeta med materialet "Leia och björndjuren - en upptäcktsresa i rymden" som givits ut av Rymdstyrelsen.

Det här ska du kunna ( F -3) Det här kommer att bedömas ( 4-6)

Jag kommer att bedöma din förmåga att resonera kring hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra samt (några av) månens olika faser. Du kommer också bedömas i din förståelse för hur människan delat in stjärnorna i stjärnbilder samt hur du tagit till dig kunskap om några olika skapelseberättelser som uppkommit genom tiderna samt din förmåga att resonera på ett enkelt sätt kring dessa.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: