Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Luft, vatten, ljud, ljus och olika material

Skapad 2017-01-10 15:39 i Sörviks skola Ludvika
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3)
Vi ska lära oss mycket om olika material, ljud och ljus, samt vatten och luft.

Innehåll

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att se filmer, göra experiment både inomhus och utomhus där eleverna skriver eller muntligt berättar sina hypoteser och sedan redovisar resultat. Utav resultatet kommer eleverna sedan att få dra slutsatser och analysera. 

Vi kommer att ha diskussioner utifrån experimenten och filmerna vi ser där eleverna ska försöka förklara på enkel nivå vad som sker och ibland varför.

Arbetet dokumenteras med texter, labbrapporter, foto och genom att rita. 

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Se nedan vilka kunskapskrav vi arbetar emot.

 

 

Bedömning

Bedömning kommer att ske kontinuerligt under arbetets gång. Vi kommer att förtydliga för eleverna vad det är de ska kunna. 

Eleverna kommer att få resonera i grupp utifrån viktiga begrepp och lära av varandra. 

Se även bedömningsmatris nedan som fylls i i slutet av temat. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Matris för vatten, luft, ljud, ljus och material

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Eleven kan utföra fältstudier eller andra enkla undersökningar som handlar om vatten och luft
Eleven kan resonera och ge förslag till vad som kan förbättra undersökningen. Eleven kan på enkelt sätt förklara slutsatser och vad som påverkar undersökningens resultat
Eleven kan berätta och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft T ex: kan berätta om experiment du gjort
Eleven kan föra enkla resonemang om förhållandet mellan luft, vatten och människan T ex: på ett enkelt sätt förklara fotosyntesen eller människan behov av syre och vatten
Eleven kan förklara skillnaden mellan lösningar och blandningar
Eleven kan jämföra sina egna och andra resultat
Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras
Eleven använder sina dokumenterade undersökningar i diskussion eller samtal
Eleven kan berätta om ljud och ljus
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: