👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstidsväxlingar i naturen åk 1

Skapad 2017-01-10 19:34 i Oskarskolan Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde som sträker sig över ett läsår under fyra olika perioder, höst, vinter, vår och sommar. Under arbetsområdet arbetar vi med årstidsväxlingar i naturen både hos djur och växter.
Grundskola 1 NO (år 1-3) Biologi
Vi följer naturens förändring i vår närmiljö.

Innehåll

Syfte

Genomföra systematiska undersökningar i biologi, och använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i  naturen.

Undervisningens innehåll: Vad?

Under arbetsområdet kommer vi att arbeta med årstidsväxlingar i naturen samt hur djuren anpassar sig efter årstiderna.

Undervisningens innehåll: Hur?

Eleverna kommer att genomföra fältstudier i närmiljön, som vi kommer att observera, undersöka och dokumentera. En del uppgifter arbetar eleverna med enskilt och en del i grupp, elevernas iaktagelser kommer vi att diskutera och jämföra med varandra. Eleverna kommer att arbeta med speciella kännetecken för varje årstid, t.ex. Hur vet man att det är höst?  Eleverna kommer att få följa djur och växter i vår närmiljö och kunna namnge några vanligt förekommande arter.

Bedömning

Vi arbetar mot ovanstående mål under året. Läraren kommer att göra bedömningar under terminens gång. Dessa bedömningar syftar till att eleven ska utveckla sina kunskaper. I slutet på varje termin gör läraren en slutbedömning. Du ska kunna.

 • göra enkla observationer ute i naturen
 • dokumentera det du observerat på ett enkelt sett t.ex skriva, rita eller fotografera
 • känna till och kunna namnge några växter och träd i vår närmiljö
 • beskriva en livscykel för minst en växt i vår närmiljö t.ex ett träd
 • känna till och kunna namnge några  djur i vår närmiljö
 • berätta vad som kännetecknar de olika årstiderna
 • namnge de olika årstiderna
 • namnge månaderna

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3

Matriser

NO Bi
NO - Årstidsväxlingar i naturen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Årets månader
Du vet att året har 12 månader.
Du vet att året har 12 månader och du kan månadernas namn.
Du vet att året har 12 månader och du kan månadernas namn. Du kan även månadernas ordningsnummer.
Årstiderna
Du vet att året har fyra årstider och du kan årstidernas namn.
Du vet att året har fyra årstider och du kan årstidernas namn. Du vet vilka månader som ingår i de olika årstiderna.
Du vet att året har fyra årstider och du kan årstidernas namn. Du vet vilka månader som ingår i de olika årstiderna. Du vet också vad som kännetecknar årstiderna. Hur djur och växter anpassar sig till dem.
Närmiljön
Enkla studier av djur och växter i vår närmiljö.
 • NO   3
Du kan namnge några djur och växter i vår närmiljö.
Du kan namnge några djur och växter i vår närmiljö. Du vet något om livscykeln hos ett djur eller en växt.
Du kan namnge några djur och växter i vår närmiljö. Du vet något om livscykeln hos ett djur eller en växt. Du kan utföra enkla undersökningar och kan sortera några djur och växter efter deras egenskaper
NO-begrepp
 • NO   3
Du använder några av begreppen du har lärt dig.
Du använder några av begreppen du har lärt dig. Du visar att du förstår dem.
Du använder några av begreppen du har lärt dig. Du visar att du förstår dem och kan infoga dem på rätt sätt när du berättar.
Faktatext
 • NO  1-3
Du kan skriva en enkel faktatext tillsammans med din skrivkompis om du får hjälp.
Du kan skriva en enkel faktatext tillsammans med din skrivkompis.
Du kan skriva en berättande faktatext tillsammans med din skrivkompis.