👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden och Gustav IIIs tid

Skapad 2017-01-11 09:47 i Ärentunaskolan Uppsala
Här beskriver du kort vad planeringen handlar om.
Grundskola 6 Historia
Sveriges regenter var de som ensamma hade rätten att börja krig, stifta lagar och driva in skatter. Man kan säga att regenterna hade den politiska makten. Nu ska du få läsa om en ny tid i vår historia som på många sätt skiljer sig från den historia du läst tidigare. Det är en tid då regenten förlorar sin makt och folket istället börjar kräva mer inflytande. Det är en tid när människor är trötta på kungligt förtryck. De vill få bort enväldet och kräver större frihet. Därför brukar man kalla den här tiden för Frihetstiden.

Innehåll

Syften för arbetsområdet: Historia

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 •  
  reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 •  
  använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.

Kunskapskrav

 • Tidsperioder: Ha kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter.
 • Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar: Resonera kring historiska händelser och samhällsförändringar.
 • Använda källmaterial: Föra välutvecklade resonemang om källornas användbarhet
 • Historiska begrepp analysera hur historisk kunskap ordnas skapas och används

Konkretisering av kunskapskraven

 • Du ska ha kunskap om en del personer, dess liv och vad dom gjorde under den tid vi studerar
 • Du ska kunna prata om viktiga händelser och på vilket sätt de har förändrat samhället
 • Du ska kunna dra enkla slutsatser utifrån källmaterial samt prata om hur källorna kan användas
 • Du ska kunna använda historiska begrepp och hur historisk kunskap används

Undervisning och bedömning

Utvärdering sker löpande under arbetets gång genom muntliga diskussioner, skriftliga uppgifter samt ett avslutande prov 5/10. Gör du ett gott arbete varje lektion och ser till att ta igen om du är frånvarande så kommer det att gå bra för dig på detta moment!

Huvudsakligt läromedel: läroboken Levande historia s. 88 – 101.

Uppgifter