Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen och samhället

Skapad 2017-01-11 10:05 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
I temat naturen och samhället kommer vi arbeta med individens påverkan på miljön. Vi kommer även ta upp olika material, dess egenskaper och hur man kan källsortera de för att ha en mindre miljöpåverkan.
Grundskola 1 NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska
I temat naturen och samhället kommer vi arbeta med individens påverkan på miljön. Vi kommer även ta upp olika material, dess egenskaper och hur man kan källsortera de för att ha en mindre miljöpåverkan.

Innehåll

Under veckorna 10-14 kommer vi arbeta med temat och detta gör vi både individuellt och i grupp. För att uppnå målen kommer vi göra enkla undersökningar/experiment, leka lekar, titta på filmer och läsa böcker. Vi kommer även använda oss av digitala presentationer och öva på att sortera material efter deras egenskaper samt källsortera.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3

Matriser

NO Sv SO
Naturen och samhället

Miljöpåverkan

Behöver träna mer
Uppnår målet
Du berättar om något du gör som påverkar miljön.
Exempelvis: åker bil, slänger skräp.
Du beskriver hur olika handlingar i vardagen påverkar miljön.
Exempelvis: avgaser från bilar släpper ut massa ämnen i luften vi andas, nedskräpningen påverkar djuren
Du kan ge förslag på hur du ska göra för att vara rädd om naturen.
Exempelvis: att gå istället för att köra bil, källsortera.

Matrial och källsortering

Behöver träna mer
Uppnår målet
Du kan ge exempel på fem material.
Exempelvis: trä, plast
Du kan sortera saker utifrån vilket material de är tillverkade av.
Du kan berätta om två egenskaper hos materialen metall, trä och plast.
Exempelvis: leder värme, flyter/sjunker, magnetiskt
Du kan källsortera fem föremål av olika material.
Du kan dokumentera din undersökning.
Du kan identifiera tydliga och uppenbara egenskaper hos olika material.
Du kan formulera hypoteser till materialens förmåga att flyta/sjunka.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: