👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blixtar och dunder (med lärandematris)

Skapad 2017-01-11 10:08 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Väder och väderfenomen, luft, naturvetenskapligt arbetssätt.
Grundskola 4 – 6 Geografi Kemi Fysik
I detta arbetsområde kommer du att arbeta med olika sorters väder och väderfenomen samt hur dessa uppstår. För att bättre förstå väder och väderfenomenen kommer du även få möjlighet att lära dig mer om hur luft är uppbyggt och vilka egenskaper luften har. Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att göra hypoteser (=kloka gissningar), genomföra experiment, tolka resultat och dra slutsatser under tiden som du arbetar med luft och väderfenomen. Du kommer att få titta på filmer, experimentera, läsa fakta och diskutera med kamrater, men även att få göra din egen väderbok och skapa en väderprognos.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Centralt innehåll

Så här arbetar vi med ämnesområdet

 • Vi samtalar och diskuterar frågor om luft, väder och hur förändringar i dessa påverkar människor på olika vis.
 • Vi tittar på filmer.
 • Vi läser faktatexter.
 • Vi genomför och dokumenterar undersökningar i text och bild.
 • Vi skapar egna väderböcker i vilka vi jämför väder på olika platser.
 • Vi förbereder och spelar in egna väderprognoser.

Så här visar jag att jag kan

 • Jag deltar i någon form av diskussioner och samtal.
 • Jag genomför och dokumenterar någon undersökning i text och bild.
 • Jag skapar en egen väderbok och visar då att jag kan berätta om likheter och skillnader mellan väder på olika platser.
 • Tillsammans med en klasskamrat skapar jag en väderkarta, skriver manus samt spelar in en väderprognos.
 • Jag kan förklara och använda följande begrepp: luft, lufttryck, syre, kväve, nederbörd, åska, väder, klimat, väderstreck (norr, söder, öster, väster), temperatur, Norrland, Svealand, Götaland.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6

Matriser

Fy Ke Ge
Blixtar och dunder

---------->
---------->
Begrepp/resonemang - luft
Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft.
 • Ke  E 6
Med hjälp av pedagog berättar du om vad luft består av samt hur man kan visa att luften tar plats.
Du berättar om vad luft består av samt hur man kan visa att luften tar plats.
Du berättar om vad luft består av samt hur man kan visa att luften tar plats. Du berättar även om var lufttrycket är som högst och vad det är som gör att vi får svårt att andas på hög höjd.
Genomföra undersökningar - väder
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Eleven kan undersöka omvärlden och använder då geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Fy  E 6
 • Ge  E 6
Med hjälp av pedagog tar jag reda på information om vädret i olika delar av världen.
Jag tar reda på information om vädret i olika delar av världen.
Jag tar reda på information om samt jämför vädret i olika delar av världen.
Genomföra undersökningar och jämföra resultat - luft
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
 • Ke  E 6
 • Ke  E 6
Med hjälp av pedagog genomför jag en undersökning om luft.
Jag genomför en undersökning om luft. Jag jämför mitt resultat med andras resultat.
Jag genomför en undersökning om luft. Jag jämför mitt resultat med andras resultat och berättar vad jag tror att likheterna/skillnaderna kan bero på.
Dokumentation - väderbok
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Fy  E 6
Med hjälp av pedagog ritar jag bilder och skriver om vädret på olika platser i världen.
Jag ritar bilder och skriver om vädret på olika platser i världen. I min text berättar jag om likheter och skillnader mellan vädret i olika delar av världen.
Jag ritar bilder och skriver om vädret på olika platser i världen. I min text berättar jag om likheter och skillnader mellan vädret i olika delar av världen. Jag använder då begreppen nederbörd, vindstyrka samt temperatur.
Dokumentation - laborationsrapport
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Ke  E 6
Med hjälp av pedagog ritar/tar jag bilder och skriver om en undersökning jag gjort om luft.
Jag ritar/tar bilder och skriver en laborationsrapport om en undersökning jag gjort om luft.
Jag ritar/tar bilder och skriver en laborationsrapport om en undersökning jag gjort om luft. Min laborationsrapport innehåller information om uppgiften, hypotes, genomförande, resultat och slutsats.